Home Uncategorized Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Về Thời Kỳ Cuối – Phần 2

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Về Thời Kỳ Cuối – Phần 2

by 100prophecies.org
30 đọc

6. Có Những Mê-Si Giả Nổi Lên Trước Khi Chúa Trở Lại

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:23-25
Lời Tiên Tri Được Viết: Suốt thế kỷ thứ nhất
Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Đã ứng nghiệm nhiều lần trong lịch sử

Chúa Giê-xu đã tiên tri trong Ma-thi-ơ 24 rằng sẽ có những Đấng Mê-si giả nổi lên trước khi Ngài trở lại và lịch sử đã cho chúng ta nhiều ví dụ.

Có lẽ Mê-si giả phá hoại nhất trong số đó chính là Simon bar Kochba, người đã gây ra những tổn hại to lớn đến người dân của mình bằng những tổn thương vẫn còn được nhìn thấy ngày nay.

Kochba sống trong thế kỷ thứ hai của thời kỳ này. Với sự giúp đỡ của Rabbi Akiva rất được tôn kính, người tuyên bố rằng Kochba là Đấng Mê-si trong lời hứa, Kochba đã tổ chức cuộc nổi dậy chống lại quân La Mã, những người chiếm đóng và kiểm soát đất đai của Y-sơ-ra-ên.

Cuối cùng, người La mã đã đánh bại cuộc nổi dậy của Kochba, phá hủy các làng mạc, thị trấn và các khu trên khắp đất nước Y-sơ-ra-ên, và buộc người Do Thái mới bị lưu vong ra khỏi đất Y-sơ-ra-ên, ảnh hưởng của việc này vẫn còn có thể cảm nhận được ngày nay. Ngay cả bây giờ, đa số người Do Thái đang sống bên ngoài phần đất của Y-sơ-ra-ên.

Ma-thi-ơ 24:23-25:Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Đấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi.”

7. Chúa Giê-xu đã nói về ngày hủy diệt và hoạn nạn lớn

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:21-22
Lời Tiên Tri Được Viết: Suốt thế kỷ thứ nhất

Trong Ma-thi-ơ 24:21-22, Chúa Giê-xu phán rằng sẽ có một thời kỳ hoạn nạn lớn. Nhiều người đã đưa ra ý kiến của họ về lời tiên tri này, tuyên bố rằng nó đã xảy ra, hoặc nó đang xảy ra, hoặc nó sẽ xảy ra trong tương lai. Một số ý kiến liên quan đến các tuyên bố về những căn bệnh phổ biến và nạn đói, hoặc khủng bố, hoặc chiến tranh hạt nhân, vv. Và, như vậy, có thể dễ dàng bỏ qua những tin tức tốt được chứa đựng trong lời tiên tri này: dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trong thế giới này, dù mọi việc có xấu đến mức nào, Chúa vẫn luôn nắm quyền kiểm soát. Và, như chúng ta đã được học từ các câu Kinh Thánh khác, chẳng hạn như Giăng 3:16, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hễ ai tin Chúa Giê-xu đều được ban cho ơn cứu rỗi và sự sống đời đời với Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 24:21-22 “Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.”

8. Giê-ru-sa-lem sẽ bị giày đạp

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Lu-ca 21:23-24
Lời Tiên Tri Được Viết: Suốt thế kỷ thứ nhất
Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Đang được ứng nghiệm

Chúa Giê-xu đã tiên tri rằng dân ngoại bang, ý ám chỉ những người không phải người Do thái, sẽ giày đạp lên Giê-ru-sa-lem cho đến ngày tận thế.

Điều thú vị cần lưu ý đó là khi Chúa Giê-xu đưa ra lời tiên tri này trong thế kỷ đầu tiên của thời đại này, người Do Thái đã kiểm soát đáng kể thành phố Giê-ru-sa-lem, cho dù họ bị ép phải sát nhập vào Đế Quốc La Mã. Người Do Thái đã có một đền thờ ở Giê-ru-sa-lem và có thể vận hành các chức năng khác nhau về đền thờ liên quan đến Do Thái giáo.

Nhưng, khoảng 40 năm sau khi Chúa Giê-xu nói tiên tri về những người ngoại bang giày đạp lên Giê-ru-sa-lem, người La Mã đã phá hủy Giê-ru-sa-lem và ngôi đền và buộc người Do thái phải lưu vong. Ngay cả ngày nay, gần 2.000 năm sau, những người Do Thái vẫn không có đủ quyền kiểm soát Giê-ru-sa-lem để tái xây dựng Đền Thờ của họ ở trên Núi.

Luke 21:23-24Trong những ngày ấy, khốn cho đờn bà có thai, và đờn bà cho con bú! Vì sẽ có tại nạn lớn trong xứ, và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân nầy. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn.”

9. Tất cả những ai tin vào Chúa Giê-xu đều được cứu

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Giăng 3:16
Lời Tiên Tri Được Viết: Suốt thế kỷ thứ nhất
Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Đang được ứng nghiệm

Trong những cuốn sách, những bộ phim và các bài báo trên Internet, rất nhiều sự chú ý được đưa ra cho những lời tiên tri tiên đoán về tương lai của thế giới khiến chúng ta đôi khi bỏ qua những lời tiên tri tiên đoán tương lai của chính cá nhân chúng ta. Ví dụ hãy xem xét Giăng 3:16, Chúa Giê-xu nói tiên tri rằng ai tin vào Ngài sẽ được ban sự sống đời đời với Đức Chúa Trời.

Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Nguồn: 100prophecies.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin về tintuc@hoithanh.com

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Về Thời Kỳ Cuối – Phần 1

Bình Luận:

You may also like