Home Chuyên Đề Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Về Thời Kỳ Cuối – Phần 1

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Về Thời Kỳ Cuối – Phần 1

by 100prophecies.org
30 đọc

1. Chúa Giê-xu Sẽ Trở Lại (Để Phán Xét Kẻ Sống Và Kẻ Chết)

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:29-31

Lời Tiên Tri Được Viết: Thế kỷ thứ nhất

Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Sẽ được ứng nghiệm

Trong Ma-thi-ơ 24:29-31, cũng như ở những nơi khác trong Tân Ước, từ khoảng 2000 năm trước Chúa Giê-xu đã tiết lộ rằng Ngài sẽ trở lại trong tương lai để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đây là niềm tin Cơ Đốc cốt lõi được phản ánh trong Tín Điều Các Sứ Đồ, đó là một bản tóm tắt niềm tin Cơ Đốc được viết nhiều thế kỷ trước. Sách Tín Điều Các Sứ Đồ được các Cơ Đốc nhân đọc trong các buổi nhóm Cơ Đốc

Ma-thi-ơ 24:29-31Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động. Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.”

 

2. Không Ai Biết Được Ngày Giờ Chúa Trở Lại

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:36-37

Lời Tiên Tri Được Viết: Thế kỷ thứ nhất

Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Đã nhiều lần xuyên suốt lịch sử

Khi Đức Chúa Giê-xu sống trên đất Y-sơ-ra-ên cách đây 2000 năm, khi có người hỏi khi nào Ngài sẽ trở lại, Ngài đã trả lời rất đơn giản và súc tích rằng: “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi.” Ma-thi-ơ 24:36

Mặc dù vậy, trong lịch sử đã có nhiều người khẳng định một cách sai lầm rằng họ biết thời điểm sự trở lại của Chúa Giê-xu, chỉ để được chứng minh là sai. Ví dụ trong vài thế kỷ qua, đã có một số người có sức ảnh hưởng rất đã gây hiểu nhầm cho nhiều người với dự đoán sai lầm của họ, bao gồm:

  • William Miller, người được ghi nhận với sự khởi đầu của phong trào Cơ Đốc Phục Lâm, bao gồm Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm. Ông tuyên bố rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại “vào khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 năm 1843 đến ngày 21 tháng 3 năm 1844”.
  • Sau khi dự đoán của ông thất bại, một đồng nghiệp tên là Samuel Snow tuyên bố rằng ngày thực sự là ngày 22 tháng 10 năm 1844. Dự đoán đó cũng sai.
  • Nelson H. Barbour, một nhà hoạt động Cơ Đốc Phục Lâm Millerite sống từ 1824 đến 1905, đã viết một cuốn sách có tiêu đề Các Bằng chứng cho Sự xuất hiện của Chúa vào năm 1873 và đã tham gia vào các nỗ lực đặt ra ngày khác với Charles Taze Russell.
  • Russell tiếp tục cố gắng thiết lập ngày tháng cho sự trở lại của Chúa Giê-xu và nói về những sự đáp ứng vô hình. Russell được coi là người sáng lập ra một tổ chức tôn giáo được gọi là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Herbert W. Armstrong, sống từ năm 1892 đến năm 1986 và thành lập một tổ chức tôn giáo được gọi là Giáo Hội Toàn Cầu Của Thiên Chúa, đã viết một cuốn sách có tên Năm 1975 Trong Tiên Tri! Cuốn sách cảnh báo về một đợt hạn hán khốc liệt, nô lệ của người Mỹ và người Anh, chiến tranh hạt nhân và sự trở lại của Chúa Giê-xu là một nhà độc tài.

  • Joseph Smith, người sáng lập ra một tôn giáo được gọi là Mặc-môn, tuyên bố rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại vào năm 1891.

Ma-thi-ơ 24:36-37Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi. Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy.”

 

3. Sự Trở Lại Của Chúa Giê-xu Sẽ Hoàn Toàn Bất Ngờ

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: II Phi-rơ 3:1-18

Lời Tiên Tri Được Viết: Thế kỷ thứ nhất

Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Sẽ được ứng nghiệm

Trong 2 Phi-e-rơ, là tên của một lá thư trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta được biết rằng sự trở lại của Chúa Giê-xu sẽ làm mọi người ngạc nhiên, “ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm.”

Tác giả Phi-e-rơ, là một trong các môn đồ của Chúa Giê-xu, nhắc nhở Cơ Đốc nhân sống công bình (2 Phi-e-rơ 3:112 Phi-e-rơ 3:14) và chờ đợi thời kỳ cuối cùng với niềm vui hơn là sự sợ hãi (II Phi-e-rơ 3:12-13).

II Phi-e-rơ 3:1-18:Hỡi kẻ rất yêu dấu, nầy là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. trong thơ nầy và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để giục lòng lành trong anh em, hầu cho ghi lấy lời nói trước của Chúa và Cứu Chúa chúng ta, đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lững đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ Nước và làm nên ở giữa nước, thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tôn kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi! Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được. Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phao lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thơ cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.”

 

4. “Ngày của Chúa”, sẽ khiến cho mọi người ngạc nhiên

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: I Thê-sa-lô-ni-ca 5:1-9

Lời Tiên Tri Được Viết:  Vào khoảng năm 50 sau công nguyên

Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Sẽ được ứng nghiệm

Trong bức thư gửi đến hội thánh Thê-sa-lô-ni-ca, từ Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thy, chúng ta được nhắc nhở về sự trở lại của Chúa Giê-xu, được nói đến như “ngày của Chúa“, sẽ khiến cho mọi người ngạc nhiên.

Thật vậy, chúng ta được biết rằng ngày này sẽ đến như “kẻ trộm” (I Thê-sa-lô-ni-ca 5:2), trong thời điểm con người vẫn đang nói hòa bình và an ninh (I Thê-sa-lô-ni-ca 5:2).

1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:1-9:Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em; vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đờn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và giè giữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy giè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”

 

5. Trước khi sự cuối cùng đến, Tin Lành sẽ được rao ra khắp đất

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:14

Lời Tiên Tri Được Viết: Suốt thế kỷ thứ nhất

Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm: Đã ứng nghiệm trong lịch sử, vẫn tiếp tục ứng nghiệm trong hiện tại

Trong Ma-thi-ơ 24:14, Kinh Thánh nói rằng Tin Lành (tin vào Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi của Ngài và sự sống đời đời) sẽ được rao giảng khắp thế giới. Kinh Thánh cũng nói rằng một thời gian sau khi điều này xảy ra, thời kỳ cuối cùng sẽ đến. Kinh Thánh đã được rao giảng khắp thế giới trong một thời gian dài. Nhưng ngày nay, với sự gia tăng trên toàn thế giới của truyền hình và Internet đây là nguồn tiềm năng rất lớn để Tin Lành được rao giảng cho mọi người ở khắp mọi nơi.

Ma-thi-ơ 24:14 “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

(Còn tiếp)

Dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Nguồn: 100prophecies.org

Ảnh: giaoxukesat.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Về Thời Kỳ Cuối – Phần 2

Bình Luận:

You may also like