Home Tôi Viết Bạn Có Đang Mắc Kẹt Giữa Sói Và Chiên?

Bạn Có Đang Mắc Kẹt Giữa Sói Và Chiên?

by Thanh Tân
30 đọc

Có khi nào bạn vừa nói yêu mến Chúa mà vừa nói yêu người ngoại không?
Có khi nào bạn vừa đặt chân đến nhà thờ vừa đặt chân đến những nơi không lành mạnh?
Có khi nào bạn vừa hát tôn vinh Chúa vừa dùng môi miệng để chửi mắng người khác?
Có khi nào bạn vừa học Kinh Thánh vừa sống thiếu yêu thương?
………….
Đôi khi chúng ta sống hai mặt, vừa là chiên mà cũng vừa là sói (dê)
Đôi khi chúng ta sống vừa muốn đẹp lòng Chúa vừa muốn đẹp lòng người mà người ta thường nói câu “Tốt đời đẹp đạo”
Lối sống giả hình đó quả thật không đẹp lòng Chúa “Ta biết công việc của ngươi; người không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy vì NGƯƠI HÂM HẨM, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả người ra khỏi miệng ta” (Khải huyền 3:15,16)
Chúng ta sống trong thế giới đầy những người không tin Chúa, đầy những nơi không lành mạnh, sống cạnh những người hay nóng giận và cũng thiếu yêu thương thì thật khó để trở thành một Cơ Đốc Nhân theo ý muốn Chúa. Thế nhưng, chúng ta vẫn có thể làm được nếu những nỗ lực đó là cậy sức Thiên Thượng chứ không nương trên sức hèn mọn của chúng ta.
Vậy, hãy cầu nguyện để Chúa thứ tha lối sống giả hình mà chúng ta thường mang trước đó để Chúa cho chúng ta một đời sống là CHIÊN THẬT SỰ dẫu bên cạnh vô số loài sói (dê)
Hãy sống là chiên của Chúa để Ngài chăn giữ chúng ta và Ngài không “nhả chúng ta ra khỏi miệng Ngài.

Bình Luận:

You may also like