Home Tôi Viết Bạn Có Đang Để Chúa Bên Ngoài Tấm Lòng?

Bạn Có Đang Để Chúa Bên Ngoài Tấm Lòng?

by Thanh Tân
30 đọc

Khi bạn thất bại trong công việc và các mối quan hệ, bạn có sẵn sàng mở cửa lòng để Chúa vào yên ủi?
Khi mọi thứ dường như quay lưng với bạn và chỉ có một mình bạn cô đơn chiến đấu, bạn có sẵn sàng mở cửa lòng để đón Chúa vào cùng chiến đấu với bạn?
Khi bạn bất an, chán nản và ngã lòng, bạn có sẵn sàng mở cửa lòng để Chúa bước vào…?
Chúa ban cho mỗi người sự tự do riêng và vẫn chờ đợi để chúng ta dùng sự tự do đó mở cửa lòng để Chúa vào làm chủ.
Chúa vẫn bên cạnh và chú ý đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi thờ ơ và không mở cửa lòng thì chúng ta sẽ mãi cô đơn đấu tranh với cuộc sống, với những thất bại hằng ngày, với sự bất an, chán nản và tuyệt vọng…
Chúa vẫn luôn nhớ đến bạn ngay cả khi bạn bỏ quên Ngài trong cuộc sống? Hãy cầu nguyện để Chúa bước vào và làm chủ cõi lòng của bạn, vì chỉ có như vậy, bạn mới thực sự sống một cuộc đời ý nghĩa.

Dịch sang Tiếng Việt từ hình ảnh Tiếng Anh bên dưới:
“Chúa Giê-xu: Ta có thể vào được không con?
Tôi: Không, hãy để con một mình!
Chúa Giê-xu: Khi con cảm thấy tốt hơn, hãy mở cửa cho Ta, Ta vẫn đang chờ đợi con. Ta yêu con.
Tôi: Chúa ôi! Ngài còn ở đó không?
Chúa Giê-xu: Ta vẫn ở đây, Ta nhớ con
Tôi: Con cũng nhớ Ngài nữa.”

Bình Luận:

You may also like