Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Hai Kiểu Khôn Ngoan

Ngày 07 – Hai Kiểu Khôn Ngoan

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi dạy dỗ về những nguy hiểm của cái lưỡi, Gia-cơ đưa ra lời khuyên thiết thực hơn. Ông khuyên rằng các Cơ Đốc nhân phải nắm chắc sự khôn ngoan thiên thượng, chứ không phải sự khôn ngoan của đời này, và cũng bày tỏ sự khôn ngoan đó qua cách ứng xử tốt đẹp của họ.

Suy ngẫm và hiểu

Gia-cơ đã phân biệt hai loại khôn ngoan, theo nguồn gốc và trái (kết quả) mà chúng sinh ra. Trước tiên, sự khôn ngoan đến từ Sa-tan gây ra sự lộn xộn và gây gổ cãi lộn trong cộng đồng vì nó đầy sự ganh tị và ích kỷ. Sự khôn ngoan của đời này bắt đầu với Sa-tan, nên nó sinh trái của sự gian ác, căm ghét và phân rẽ (c.13-16). Nhưng sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời là thanh sạch, hiếu hòa, nhân từ và ân cần. Ngoài ra, vì nó công bằng và trung thực, nên nó tạo ra những cộng đồng hài hòa, những người làm lành cho người khác và giúp đỡ những người thiếu thốn. Sự khôn ngoan thiên thượng bắt đầu từ Đức Chúa Trời và vì thế sinh ra trái tốt (c.17-18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13 Gia-cơ ra lệnh cho những người khoe khoang về sự khôn ngoan chỉ bằng “lời nói” bày tỏ sự khôn ngoan của mình qua cách cư xử tốt đẹp và sự khiêm nhu. Điều này là vì sự khôn ngoan thật phải được thể hiện ra. Sự khôn ngoan (thiên thượng) thật khác biệt với sự khôn ngoan thế gian bởi vì nó không nổi giận dẫu hoàn cảnh có ra sao đi chăng nữa. Sự khôn ngoan thật nên được bày tỏ qua toàn bộ cuộc sống của chúng ta, chứ không phải là chỉ qua môi lưỡi của chúng ta.

C.14-18 Nơi đâu sự tham lam của xác thịt chế ngự, thì sự ganh tị và tranh cạnh tồn tại, nhưng nơi nào người ta từ bỏ chính mình qua sự khôn ngoan thiên thượng, thì ở đó có sự bình an. Do vậy, các tín hữu, là những người được xưng công chính qua đức tin và việc làm, sinh trái bình an qua lối sống tốt đẹp của họ.

Tham khảo   

3:15 thuộc thế gian, xác thịt và ma quỷ. Gia-cơ mô tả hành vi thuộc thế gian trong cụm từ “tăng dần” từ tệ tới tệ hơn, gợi lại danh sách trong c.5b-6. Hành vi như thế là bị thế gian hoàn toàn trói buộc và hoàn toàn mang tính xác thịt, trái ngược với thuộc linh, và nguồn gốc của nó là ở trong những quyền lực đen tối trong vũ trụ.

3:16 Hậu quả cuối cùng của cuộc xung đột được Sa-tan dẫn dắt như thế chỉ có thể là sự lộn xộn và đủ mọi việc ác. “Lộn xộn” (tiếng Hy Lạp là akatastasia) có nghĩa là sự điên cuồng hỗn loạn của tranh chiến (so sánh với 4:1) trong Hội Thánh. Tính từ có liên quan (tiếng Hy Lạp là akatastatos) có nghĩa là “không ổn định” (1:8) và “không ngừng” (3:8).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy làm đầy dẫy chúng con bằng sự khôn ngoan thiên thượng, để chúng con có thể gieo hạt giống bình an và gặt trái công chính.

Bình Luận:

You may also like