Home Tôi Viết Mừng Chúa Phục Sinh

Mừng Chúa Phục Sinh

by Thanh Tân
30 đọc

Canh khuya nôn nã trong lòng
Ma-ri đến mộ với lòng xót thương !
Bỗng dưng kinh ngạc lạ thường
Đá kia dời chỗ dọn đường CHÚA ra !
Nàng bèn vật vã kêu la
Sao lại mộ trống, CHÚA ta đâu rồi !
Phi-e-rơ với môn đồ
Cũng liền chạy đến sững sờ khiếp kinh !
Vải cùng khăn liệm CHÚA mình
Vẫn còn ở đó , lặng thinh đứng nhìn !
Bây giờ đã thật lòng tin
CHÚA đã vinh hiển phục sinh lại rồi !
Đồng nhau loan báo mọi người
CHÚA đã sống lại , sống rồi ai ơi !
Phục sinh vinh hiển về Trời
Để ban sự sống đời đời cho ta !
Tin mừng nay quyết rao ra
Cho ai tiếp nhận để CHA vào lòng !

 

Thu Thủy

Bình Luận:

You may also like