Home Quốc Tế Phi Hành Gia Khẳng Định Không Có Sự Mâu Thuẫn Giữa Kinh Thánh Và Khoa Học

Phi Hành Gia Khẳng Định Không Có Sự Mâu Thuẫn Giữa Kinh Thánh Và Khoa Học

by Vân Anh
30 đọc

Phi hành gia Jeff Williams, 58 tuổi, sẽ là người Mỹ giữ kỷ lục tổng cộng 534 ngày sống trong không gian, khẳng định rằng kiến thức khoa học và kiến thức Kinh Thánh của ông không có mâu thuẫn với nhau.

“Có một quan niệm chung rằng bất cứ ai làm việc cho NASA, hay một tổ chức như thế, đều là người vô thần, nhưng điều đó không đúng”, ông chia sẻ. “Có nhiều Cơ Đốc nhân trong tổ chức, nhiều Cơ Đốc nhân trong các cơ quan chính phủ, Cơ Đốc nhân có ở khắp mọi nơi”.

“Công việc mà tôi làm và đã làm trong quân đội cũng như tại NASA hoàn toàn tương thích với Kinh Thánh và tôi sống cuộc đời của một Cơ Đốc nhân, không có vấn đề gì với nó cả”

Phi hành gia Jeff Williams sẽ phá kỷ lục số ngày sống trong không gian sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Phi hành gia Jeff Williams sẽ phá kỷ lục số ngày sống trong không gian sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Williams cho rằng những người thấy có mâu thuân giữa Kinh Thánh và khoa học đều là những người phủ nhận sự tồn tại của Thiên Chúa.

“Nếu bạn có giả định trước rằng loại bỏ khả năng có Chúa và sức mạnh siêu nhiên, mọi thứ phải giải thích bằng quá trình tự nhiên, thì về cơ bản bạn đã giới hạn điều mà sự quan sát khách quan của khoa học có thể cho bạn biết”.

“Đó chính là vấn đề. Tôi giả định có Chúa và lẽ thật của Kinh Thánh”.

Phi thuyền chở Williams đã cất cánh hôm thứ 6 vừa qua. Ông sẽ ở trên trạm không gian ISS trong sứ mệnh kéo dài 6 tháng. Phi hành gia Jeff Williams đã làm việc tại NASA suốt 2 thập kỉ.

Nguồn Charisma News

Bình Luận:

You may also like