Can Đảm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tại Ấn Độ, William Carey đã dịch Kinh Thánh ra tiếng Ấn. Lúc ấy chưa có môn ngữ học và máy tính nên việc phiên dịch thật là chậm và lâu, nhưng dần dần một người chủ nhà in đã cộng tác và sau nhiều năm khổ công, Kinh Thánh đã được in ra và phân phối.

Một hôm, Carey đi truyền giáo mấy ngày về nhà thấy nhà cửa đã bị cháy hết cả. Lửa đã thiêu rụi các văn phòng và nơi ấn loát Kinh Thánh. Nhưng tai hại hơn cả là những bản thảo, sách văn phạm, tự điển mà ông đã soạn đều mất hết.

Phản ứng của Carey ra sao? Một nhà viết tiểu sử của Carey ghi lại rằng: Không một lời tuyệt vọng, giận dữ hay bực bội, Carey quỳ xuống cảm tạ Chúa vì ông ta vẫn còn năng lực để làm lại tất cả nhưng công việc vừa bị thiêu cháy. Chắc hẳn Carey không phải vật lộn với câu hỏi: Tại sao việc xấu xảy ra cho người tốt ?

Trong cuốn sách nhan đề: Sao Lại Chúng Ta? tác giả Warren Wiersbe nói rằng: “Mỗi chúng ta có một tuyên xưng đức tin được phát hiện qua những câu hỏi của chúng ta.” Nếu William Carey thắc mắc tại sao Chúa để cho hỏa tai xảy ra thì không ai ghi lại câu chuyện ấy làm gì.

Nhiều người dường như bị nhiễm tư tưởng cho rằng Chúa mắc nợ con cái của Ngài một điều gì vì thế nên hễ là con dân Chúa thì sẽ không bao giờ cho gặp tai họa mới phải. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng chúng ta là loài người, dù tin Chúa vẫn phải chịu chung mọi tai ách do tội tổ tiên vi phạm.

Chúa không hứa rằng khi tin Chúa, chúng ta được miễn trừ khỏi mọi tai họa, nhưng Chúa hứa rằng, hãy vững lòng, vì Chúa đã đắc thắng thế gian và những đau thương trong trần gian. Cần hết lòng tin Chúa, ta sẽ hiểu được tại sao mình phải chịu những khó khăn như mọi người. Một điều ta cần nhớ là tình thương của Chúa bao la sẽ khiến mọi tai ách trở thành những lợi ích cho người nào kiên nhẫn chịu khổ và giữ vững lòng tin.

Nguyễn Sinh
Nguồn Tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like