Home Cho Người Việt Kết Thúc Hơn Khởi Đầu

Kết Thúc Hơn Khởi Đầu

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Độc giả kính mến

Kinh Thánh chép:
“Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó; ” (Truyền Đạo 7:8a).

Cả Giô-suê và vua Đa-vít đã nói đến về sự chết của mình rằng “Nầy, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi” (Giô-suê 23:14; 1.Các Vua 2:2). Dù muốn dù không thì cả thế gian này đều gặp nhau tại một con đường, đoạn đường mà từ già đến trẻ, giàu hay nghèo và khỏe mạnh hay đau yếu! Điều đặc biệt về sự chết là không ai trong chúng ta trở nên ngoại lệ, và đoạn đường này là một đi không trở lại nên không ai có thể mô tả hay kể lại về nó cho chúng ta hầu cho cảm xúc của chúng ta khi nghe nói về nó hoặc phấn khích hay kinh khiếp. Nhưng Đức Chúa Trời và những người quen biết chúng ta còn sống sẽ khen hoặc chê vế cuộc sống người mang danh nghĩa là một tín đồ Tin Lành của chúng ta.

Cơ Đốc Nhân phải là người “vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 1:2). cũng phải thường xuyên cầu nguyện, “buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi” (Thi Thiên 5:3). Đời sống tĩnh nguyện – đọc Kinh Thánh và cầu nguyện là yếu tố cần thiết trong cuộc đời của một người kính mến Đức Chúa Trời. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có giữ vững được hành động này luôn cho đén ngày lâm chung không đó mới thật sự là vấn đề cần được Thiên Chúa chỉ dạy qua ánh sáng của Lời Chúa?

“Mùi thơm” của quý vị còn lưu giữ lâu trên đất sau khi mình ra đi và sẽ theo mãi mãi trong những con người được vinh hiển đã chịu ảnh hưởng bởi mùi thơm của đời sống của mình. Sự thay đổi từ chỗ ảnh hưởng đang khi ở trên đất đến chỗ ảnh hưởng đang khi ở thiên đàng hay trong hồ lửa đời đời.

Việc tốt muốn làm thì hãy nhanh chóng làm ngay khi có thể. Nếu cứ lưỡng lự, chắn chắn chúng sẽ mất đi cơ hội biến ước mơ thành hiện thực.

Nhạc sĩ viết thánh ca Henry F. Lyte tỏ ra sáng suốt khi viết, “Tôi nhìn thấy sự thay đổi và tình trạng hư nát chung quanh – Đức Chúa Trời không hề thay đổi, đang ở với tôi.” Để kết thúc tốt đẹp, chúng ta phải đối phó với những thay đổi một cách vui mừng và tin cậy.Chúa.

Khi suy ngẫm đến Truyền Đạo 7:8a, có lẽ chúng ta thường nghĩ ngay đến quá trình đi theo Chúa của một người. Nhìn vào cách một người kết thúc một công việc (lìa trấn) mà đánh giá được con người đó.

Nhà truyền đạo khẳng định: “Kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu việc đó” (Truyền đạo 7:8a-TTHĐ). .

Tất cả chúng ta đều mong muốn cuộc đời mình có một cái kết tốt đẹp, nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ kết thúc như thế nào? Chúng ta sẽ kết thúc cuộc đời mình ra sao? Tất cả tùy thuộc vào việc chúng ta đang làm bây giờ. Chúng ta cần hoàn thành tốt từng chương của cuộc đời mình.

Khi gặp khó khăn, chúng ta hay có xu hướng nhớ lại những vinh quang trong quá khứ rồi lại tiếc nuối. Vua Sa-lô-môn nhận xét đó là điều chẳng khôn ngoan. Chúng ta có thể nhìn lại quá khứ để rút kinh nghiệm, nhìn xem hiện tại để sửa đổi, và hướng về tương lai với tầm nhìn khôn ngoan theo sự hướng dẫn của Chúa để có thể kết thúc tốt đẹp.

Nhân vật Sau-lơ trong Kinh Thánh Cựu Ước hôm nay cùng học hỏi về sự kiêu ngạo và kiêu căng (1 Sa-mu-ên 15:23) đã bắt đầu quá trình dẫn đến sự sụp đổ. Sau-lơ khởi đầu tốt nhưng kết thúc không tốt.

Kết thúc tốt quan trọng hơn là bắt đầu tốt. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Sau-lơ (của Tarsus) khởi đầu rất tồi tệ (với tư cách là kẻ bắt bớ Chúa Giê-su) nhưng ông đã kết thúc cách xuất sắc (với tư cách là sứ đồ vĩ đại, Phao-lô).

Chúa Giê-su, như mọi khi, chỉ cho chúng ta con đường. Cuộc đời của Ngài tương đối ngắn. Chúa chết ở tuổi ba mươi, nhưng Ngài đã kết thúc tốt. Ngài đã hoàn thành công việc Cha giao cho (Giăng 17:4). Đây là tham vọng của tôi trong cuộc sống. Tôi muốn hoàn thành công việc Chúa giao cho tôi làm.

Lạy Chúa, xin ban cho quý vị lòng khôn ngoan để nhận biết chương trình của Chúa dành cho cuộc đời mình. Xin giúp con kiên nhẫn thực hiện điều con hoạch định trong sự dẫn dắt của Chúa để có kết thúc tốt đẹp.
.
“Lạy Cha Thánh, xin giúp chúng con có kết thúc tốt đẹp!” Đây phải là lời cầu nguyện của mọi Cơ Đốc nhân. Xin Chúa cho con biết giũ vững niềm tin hầu việc Chúa có kết quả cho đến cuối đời

Xin mượn lời bài Thánh ca 213 Trần Thế Chặng Phải Quê Hương chúng ta cùng suy gẫm để được thêm lên đức tin Hầu việc Cha Thánh:

Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương

Trần thế chẳng phải quê hương chính tôi đây thân lữ hành,
nhà Cha trên nơi Thiên Quốc chất chứa bao châu báu tôi.
Sứ thánh hát xướng tưng bừng xuống lên trên thang chờ mong.
Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô nhơ này.

Chúa biết tỏ tường thiết hữu tôi ai ngoài Ngài.
Hồn tôi nơi nao nương náu nếu chẳng mong lên nước Cha.
Quyết chỉ bước tới theo Ngài mỗi khi đi lên càng cao.
Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô nhơ này.

Nếu muốn có được thể kết thúc tốt đẹp trước hết bạn và tôi phải là một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Nếu bạn chưa làm điều nầy, bạn có thể làm bằng cách xưng tội của bạn, thừa nhận rằng bạn cần sự tha thứ của Đức Chúa Trời, tin những gì Kinh Thánh phán về Chúa Giê-xu là Đấng chết vì bạn và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của bạn. Những điều nầy giúp bạn đi đúng đường, nhưng đây chỉ là khởi đầu của bạn.
Nếu bạn muốn “sống và chết một cách phước hạnh,” như đã nói trong một sách giáo lý mà tôi đã học khi còn là một cậu bé, bạn phải hướng mục tiêu của đời bạn đến chỗ “bày tỏ lòng biết ơn của bạn” về sự cứu rỗi của Ngài. Bạn phải tăng trưởng về mặt thuộc linh bằng cách giữ sự gần gũi với Ngài qua sự xưng tội của bạn để được Đức Thánh Linh kiểm soát cuộc đời của bạn để bạn từ nay đến ngày lâm chung.. Nếu bạn đi theo con đường nầy khi bạn bày tỏ lòng tri ân với Đức Chúa Trời, bạn sẽ kết thúc tốt đẹp. Bạn còn mong muốn gì hơn?
Mong rằng hằng ngày bạn cầu nguyện với Thiên Chúa như vầy: “Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ nằm và ngủ bình yên; Vì chỉ một mình Ngài gìn giữ con được sống an lành. (Thi Thiên 4:8 Bản dịch hiệu đính 2010 – VIE2010)
A-men

Bình Luận:

You may also like