Home Israel Các Nhà Khảo Cổ Học Đã Tìm Ra Nơi Diễn Ra Trận Chiến Giữa Đa-Vít và Gô-Li-Át.

Các Nhà Khảo Cổ Học Đã Tìm Ra Nơi Diễn Ra Trận Chiến Giữa Đa-Vít và Gô-Li-Át.

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khai quật tại thành phố Sa-ra-gim (Nguồn: ilgiornaledellarte.com)

Các nhà khảo cổ học ở Israel tin rằng họ đã tìm thấy một thành phố được nhắc đến trong câu chuyện Kinh Thánh Đa-vít và Gô-li-át.

Charisma News cho biết thành phố “Hai Cổng” khoảng 3.000 năm tuổi. Tên hiện đại của nó là Khirbet Qeiyafa và nằm trong Thung lũng Elah của Israel.

Các nhà khảo cổ học tin rằng thành phố đã được nhắc đến trong Cựu Ước với tên Kinh Thánh là Sa-ga-rim (Sha’arayim) trong tiếng Hê-bơ-rơ nghĩa là “Hai Cổng.” Thành phố được đề cập trong 1 Sa-mu-ên 17: 52 nói rằng Quân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa reo hò xung trận và đuổi theo quân Phi-li-tin cho đến lối vào thành Gát và cổng thành Éc-rôn. Quân Phi-li-tin bị thương ngã chết dọc theo đường Sa-ra-gim cho đến thành Gát và Éc-rôn.

Các nhà khoa học đã sử dụng bảng các-bon-14 tính niên đại của 28 hố ô liu để xác định rằng thành phố này đã phát triển mạnh mẽ vào cuối thế kỷ 11 đến đầu thế kỷ thứ mười TCN, bao gồm giai đoạn của vua Sau-lơ và Đa-vít.

Giáo sư Yosef Garfinkel, Chủ nhiệm khoa Khảo cổ học Yigal Yadin tại Viện Khảo cổ học thuộc Đại học Hê-bơ-rơ ở Jerusalem, nói: “Không ai có thể tranh cãi với dữ liệu này”.

Việc khai quật thành phố đã diễn ra trong bảy năm, và rồi cuối cùng thì công chúng đã được biết đến những phát hiện này thông qua cuộc triển lãm “Bảo Tàng Các Vùng Đất Trong Kinh Thánh” vừa được khai mạc tại Jerusalem.

Vân Anh dịch

Tác giả: Veronica Neffinger

Bình Luận:

You may also like