Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Hãy Chào Thăm Nhau

Ngày 03 – Hãy Chào Thăm Nhau

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô ma 16:1-16

1 Tôi xin giới thiệu với anh em, chị Phê-bê là người chị em chúng tôi, cũng là nữ chấp sự của Hội Thánh Sen-cơ-rê. 2 Hãy tiếp rước chị một cách xứng đáng trong Chúa như tiếp các thánh đồ, và giúp đỡ chị mỗi khi chị cần đến anh em; vì chính chị đã từng giúp nhiều người, và cả tôi nữa.

3 Xin cho tôi kính lời chào thăm Pê-rít-sin và A-qui-la, những người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jêsus, 4 là hai người liều chết để cứu mạng sống tôi; không phải chỉ có tôi mang ơn hai người, mà cả các Hội Thánh của dân ngoại nữa. 5 Cũng xin kính lời chào thăm Hội Thánh nhóm tại nhà hai người. Kính chào Ê-bai-nết, người bạn thân mến của tôi, và là trái đầu mùa cho Đấng Christ trong vùng A-si-a. 6 Kính chào Ma-ri, người đã làm việc vất vả vì anh em. 7 Kính chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a là bà con và bạn đồng tù với tôi, cũng là hai người nổi bật trong số các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi. 8 Kính chào Am-li-a, người rất yêu quý của tôi trong Chúa. 9 Kính chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chy, người bạn thân mến của tôi. 10 Kính chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Christ. Kính chào những người thuộc gia đình A-rích-tô-bu. 11 Kính chào Hê-rô-đi-ôn, người họ hàng của tôi. Kính chào những người trong gia đình Nạt-xít, là những người trong Chúa. 12 Kính chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ, là hai chị đã vất vả vì Chúa. Kính chào Pẹt-si-đơ, người chị tôi quý mến, đã làm việc nhọc nhằn cho Chúa. 13 Kính chào Ru-phu, người được Chúa chọn, và kính chào thân mẫu của anh cũng là thân mẫu tôi. 14 Kính chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Pa-trô-ba, Hẹt-ma, và các anh em ở với họ. 15 Kính chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, hai chị em Nê-rê và em gái của anh ấy, Ô-lim, và tất cả thánh đồ ở với họ. 16 Hãy chào nhau bằng cái hôn thánh. Tất cả các Hội Thánh của Đấng Christ đều kính lời chào anh em.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô nhắc một cách cá nhân đến tên của các Cơ Đốc nhân để chào thăm họ. Trong số đó có những người đã chu cấp cho những sự cần dùng của Phao-lô và bảo vệ ông, và thậm chí cả những người đã mạo hiểm sự sống của mình vì ông. Cho dù họ là một người nam hay một người nữ, một người già hay một đứa trẻ, một người Do Thái hay một người ngoại, một người tự do hay một người nô lệ, tất cả họ đều làm việc cho Chúa. Vì vậy, phía sau chức vụ của Phao-lô, có nhiều nỗ lực và sự trợ giúp, cũng như sự cầu nguyện từ rất nhiều người cho việc rao truyền Phúc Âm (c. 1-16).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-4 Pê-rít-xin và A-qui-la đã liều sự sống của mình vì Phao-lô, đã cứu ông khỏi nguy cơ bị chết. Nhờ điều này, Phao-lô có thể rao giảng Phúc Âm đến nhiều người và mở nhiều Hội Thánh người ngoại. Vì vậy, những người ở các Hội Thánh người ngoại đã biết ơn hai người này. Chúng ta tận hiến như thế nào cho Phúc Âm và cho những người rao truyền Phúc Âm?

C.13 Phao-lô đề cập đến mẹ của Ru-phu, một người phụ nữ đã trở thành “một người mẹ” đối với ông, yêu thương ông một cách sâu sắc và chăm sóc cho ông. Đã bao giờ chúng ta đảm trách vai trò của một bậc cha mẹ đối với những người khác ở trong Hội Thánh của chúng ta hay chưa? Chúng ta hãy nhớ ai là anh em, chị em và mẹ thật của chúng ta (Mác 3:35), và tạo nên một cộng đồng giống như một gia đình.

Tham khảo

16:1 Có lẽ Phê-bê mang bức thư này đến cho người Rô-ma. Các học giả tranh luận rằng liệu Phê-bê có phải là một đầy tớ theo nghĩa thông thường hay không, hoặc liệu bà có làm chấp sự hay không, bởi vì từ tiếng Hy Lạp diakonos có thể có nghĩa hoặc là “đầy tớ” (13:4; 15:8; 1 Cô-rinh-tô 3:5; 1Ti-mô-thê 4: 6) hoặc là “chấp sự” (đề cập đến một ban của Hội Thánh; 1Ti-mô-thê 3:8, 12).

16:13 Không nhất thiết là cùng một người tên là Ru-phu được nhắc đến trong sách Mác 15:21, nhưng có thể ông là con của Si-môn người Sy-ren. Rõ ràng là mẹ của Ru-phu chăm sóc một cách đặc biệt cho Phao-lô. 16:16 Các Cơ Đốc nhân chào nhau bằng một cái hôn thánh để bày tỏ sự yêu mến một cách thân mật cho nhau.

Cầu nguyện: Xin hãy vùa giúp chúng con với tất cả tấm lòng, sức lực và tài sản của chúng con giúp đỡ những người làm công cho Phúc Âm, những người tận hiến cuộc đời mình cho việc này.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 25-27

 

 

Bình Luận:

You may also like