Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Lời Khuyên Cuối Cùng Và Lời Ngợi Khen

Ngày 04 – Lời Khuyên Cuối Cùng Và Lời Ngợi Khen

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Rô ma 16:17-27

17 Thưa anh em, tôi khuyên anh em hãy coi chừng những kẻ lập bè đảng và gây vấp phạm, chống lại sự dạy dỗ mà anh em đã học. Hãy tránh xa họ đi. 18 Vì những kẻ đó chẳng phục vụ Đấng Christ, Chúa chúng ta, nhưng phục vụ chính cái bụng của họ; họ dùng lời lẽ đường mật, dua nịnh để lừa dối những tấm lòng thật thà. 19 Mọi người đều biết lòng vâng phục của anh em; vì vậy, tôi vui mừng về anh em, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch về điều dữ. 20 Đức Chúa Trời bình an sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân anh em. Cầu xin ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus ở với anh em!

21 Ti-mô-thê, người cùng làm việc với tôi kính chào anh em; Lu-si-út, Gia-sôn và Sô-xi-pa-tê, là những người bà con của tôi cũng chào anh em. 22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư nầy, kính chào anh em trong Chúa. 23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và cả Hội Thánh, kính chào anh em. 24 Ê-rát, người quản lý kho bạc thành phố, và Qua-rơ-tu, người anh em chúng ta, cũng chào anh em nữa.

25 Ngợi ca Đấng có quyền làm vững mạnh anh em theo Tin Lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jêsus Christ, theo sự mặc khải về điều mầu nhiệm vốn đã được giấu kín từ nghìn xưa, 26 nhưng bây giờ, theo lệnh của Đức Chúa Trời hằng sống và qua các sách tiên tri, điều mầu nhiệm đã được tỏ bày cho mọi dân tộc đều biết, để đem họ đến đức tin vâng phục, 27 và qua Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan duy nhất, được vinh quang đời đời vô cùng! A-men.

Suy ngẫm và hiểu 

Khi Phao-lô nói lời từ biệt với Hội Thánh ở Rô-ma, ông hết sức cảnh báo họ về những giáo sư giả. Ở Hội Thánh Rô-ma lúc đó có những giáo sư giả, những người gây trở ngại cho con đường đức tin bằng những sự giảng dạy sai trật và bằng sự nói chuyện dịu ngọt và xu nịnh. Phao-lô cảnh báo Hội Thánh Rô-ma phải cẩn thận đối với họ (c.17-20). Cuối cùng, Phao-lô kết thúc bức thư của ông bằng cách ngắn gọn quay trở lại với Phúc Âm và sự ngợi khen Đức Chúa Trời (c.25-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? 

C.25-27 Đức Chúa Trời tuôn đổ sức mạnh và ân điển trên các Cơ Đốc nhân thông qua Phúc Âm. Phúc Âm này được giấu kín một thời gian dài, nhưng khi kỳ hạn đến, nó được bày tỏ cho thế giới thông qua Đức Chúa Jêsus Christ. Thậm chí ngày nay, chúng ta cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn thông qua Phúc Âm. Chúng ta hãy cảm tạ và ngợi khen sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta Phúc Âm này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-18 Chúng ta phải tránh xa khỏi những người cám dỗ chúng ta phạm tội bằng cách chống lại những sự giảng dạy đúng đắn mà chúng ta đã học được thông qua lời của Đức Chúa Trời. Những giáo sư giả có thể bề ngoài giống như họ đang phục vụ Đấng Christ, nhưng thực tế họ gây ra sự phân rẽ trong Hội Thánh để thỏa mãn lòng tham của mình. Để chúng ta có thể tránh xa khỏi họ, chúng ta phải có khả năng phân biệt những hành động của họ qua lời của  Đức Chúa Trời.

Tham khảo

16:17–18 Về chủ đề việc giảng dạy sai lầm, so sánh, ví dụ Giê-rê-mi 14:14; Ma-thi-ơ 7:15 các Cơ Đốc nhân phải cảnh giác, bởi vì những vị giáo sư giả và những người hay phân rẽ này hấp dẫn về mặt lời nói, nhưng có động cơ từ những mong muốn ích kỷ. 16:20 Với một sự đề cập đến Sáng Thế Ký 3:15, người đọc phải chắc chắn rằng Sa-tan chẳng bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt.

16:26 Kinh Thánh Cựu Ước là các sách có tính tiên tri. (xem 1:2). Phúc âm không chỉ là một điều bí ẩn đã được bày tỏ, mà còn là một sự tiên tri đã được làm ứng nghiệm. sự vâng phục của đức tin. Chính bởi ý muốn của Đức Chúa Trời mà Phúc âm này được rao đến mọi dân tộc, để tất cả những ai vâng phục bởi đức tin của mình sẽ được cứu.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con phân biệt sự ác trong cộng đồng của chúng con, và xin hãy giúp chúng con trở nên mạnh mẽ hơn qua Phúc Âm của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 28-30 

 

 

Bình Luận:

You may also like