Home Tin Lành Tại Sao Chúa Phải Giáng Sinh

Tại Sao Chúa Phải Giáng Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Câu hỏi Suy Gẫm: Tại sao Chúa Giê-xu hạ mình giáng sinh làm người? “Hạ mình, vâng phục cho đến chết” có nghĩa gì? Tại sao Chúa phải làm như vậy mà không tìm giải pháp khác? Bạn có biết Ngài đã làm gì cho bạn không? Bạn đáp ứng với việc Chúa làm như thế nào?

Con Đức Chúa Trời không sinh ra làm một hoàng tử, hay con một gia đình quý tộc, Ngài sinh ra làm con một người thợ mộc nghèo khổ. Chúa đến trần gian với một sứ mạng. Và sứ mạng đó là làm đầy tớ phục vụ cho sự cứu rỗi của con người. Ngài chịu chết để cứu chuộc con người ra khỏi tội lỗi.

Ý nghĩa của Giáng Sinh không thể tách rời khỏi thập tự giá. Khi Giô-sép, chồng hứa của trinh nữ Ma-ri mang thai, ông buồn bực, khi nghĩ về điều tủi nhục này thì thiên sứ Đức Chúa Trời đến phán với ông rằng. “Hỡi Giô-sép, Con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm  vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sinh một trai, ngươi khá đó tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:20-21). Chúa Giê-xu phán: “Vì mục đích này mà ta đã sinh ra” (Giăng 18:37). 

Sứ đồ Phao-lô sau này nói với Ti-mô-thê rằng. “Đức Chúa Giê-xu Christ đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (1Ti- mô-thê 1:15). Tội lỗi gãy nên sự phân cách, sự xa lạ. Con người trở nên xa lạ với chính mình. Con người trở nên xa lạ với Đức Chúa Trời. Con người trở nên xa lạ với người khác và cuối cùng phân cách với thể xác của mình và chết.

Trước ngày Giáng Sinh, bạn đến những khu bán cây thông chọn mua một cây mang về, trang hoàng, gắn đèn trên cây thông. Mọi người đến nhà nhìn cây thông này sẽ khen nó đẹp. Mọi người sẽ chú ý đến nó trong vài ngày. Nhưng mọi cây thông để chưng bày trong mùa Giáng Sinh đấu giống nhau, chúng là những cây thông chết. Chúng đã bị chặt gốc, cắt khỏi nguồn sự sống. Bạn có thể trang hoàng làm cho nó đẹp hơn, đổ nước vào gốc của nó, nhưng nó đã chết. Lá nó từ từ héo vàng và vài ngày sau bạn sẽ gỡ hết những vật trang trí, và đem cây thông vứt đi.

Con người cũng giống như vậy. Chúng ta cố gắng làm cho đời sống chúng ta trở nên đẹp đẽ bằng sự giàu sang, địa vị, học vấn, quyền uy, nhưng tất cả chúng ta thảy đểu giống nhau. Tất cả chúng ta đều chết, không chỉ chết qua tiến trình già nua của thể xác, chúng ta chết về phương diện thuộc linh vì chúng ta bị cắt khỏi nguồn sự sống thật của Đấng dựng nên chúng ta. Sứ đồ Phao-lô viết trong Ê-phê-sô 2:1 “Anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình”.

Tuy nhiên từ khi con người phạm tội và bị cắt đứt liên hệ với Đấng Tạo nên minh, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một chương trình cho sự hòa giải giữa Ngài vớt loài người tội lỗi. Và đây là việc chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng mới có thể làm được. Con người phạm tội, trở nên bất toàn và bị tội lỗi cai trị. Luật pháp Đức Chúa Trời đã định là nếu bạn phạm tội, bạn phải chết. Sự công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi tội nhân phải bị hình phạt. Nhưng tình yêu Đức Chúa Trời đã khiến Ngài đến với chúng ta. Trong sự khôn ngoan của Ngài, Đức Chúa Trời đã hoạch định một chương trình đích thân Ngài đến thế gian, sinh bởi một trinh nữ, sống giữa con người mà không phạm tội và Ngài trở nên người chết thay cho chúng ta trên thập tự giá để tình yêu có thể bày tỏ, tội lỗi bị hình phạt và con người có thể hoà giải với Ngài.

Đứng trước mặt Đức Chúa Trời là Vị Thẩm Phán công minh, không ai có thể chối tội của mình. Phải, chúng ta không ai làm những điều đại ác như giết người, cướp của… nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, hết thảy chúng ta đều là những người có tội. Kinh Thánh khẳng định rằng .”vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”

Vì vậy điều chúng ta cần nhất trong đời sống là sự tha thứ tội lỗi. Và Đức Chúa Trời đã ban cho món quà quý báu nhất mà chúng ta cần nhất là cho Con Ngài Giáng Sinh để chết thay cho chúng ta.Chúng ta không ai có thể tự cứu mình. Chúng ta cần một Cứu Chúa.

Giáng Sinh nhắc nhớ chúng ta về Đấng đã đến trong một em bé, chết trên thập tự giá để đáp ứng nhu cầu sâu xa nhất của chúng ta. 

Cảm ơn Chúa đã quan tâm đến cuộc đời của con. Ngài đã hạ mình giáng sinh và hy sinh chịu chết thay cho con, để con được tha thứ tội lỗi, được cứu chuộc và được hưởng sự sống đời đời.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like