Browsing: tại sao chúa giáng sinh

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (câu 8).