Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Chúa Đấng Gánh Yếu Đuối Chúng Ta

Ngày 17 – Chúa Đấng Gánh Yếu Đuối Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 17       CHÚA GIÊ-SU ĐẤNG GÁNH NHỮNG YẾU ĐUỐI CỦA CHÚNG TA

Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 8:14-22 (Bản Dịch Mới)

Chữa Lành Nhiều Người Khác
14 Đức Giê-su vào nhà Phê-rơ, thấy bà gia của ông đang bị sốt nằm trên giường bệnh. 15 Ngài nắm tay bà, cơn sốt liền dứt. Bà ngồi dậy và lo tiếp đãi Ngài.16 Buổi chiều, người ta đem đến cho Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài chỉ phán một tiếng, đuổi tà linh và chữa lành tất cả những người bệnh tật. 17 Điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai:“Ngài mang lấy sự đau ốm của chúng ta Và cất đi bệnh tật của chúng ta.”
Làm Môn Đệ Chúa
18 Thấy đám đông chung quanh mình, Đức Giê-su ra lệnh đi qua bờ bên kia. 19 Có một chuyên gia kinh luật đến xin Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ theo đó.”20 Đức Giê-su bảo người ấy: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”21 Một môn đệ của Chúa đến thưa cùng Ngài: “Thưa Thầy, cho con về chôn cất cha con trước đã.”22 Nhưng Đức Giê-su đáp: “Con hãy theo Ta, để người chết chôn kẻ chết của họ.”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 14,15 Chúa Giê-su bày tỏ sự nhân từ đối cùng một người phụ nữ thuộc lớp người bị lãng quên, giống như Ngài đã làm cho người phung và người ngoại quốc. Ngài cũng để bà dự phần trong chức vụ nhân từ của Ngài. Chúa Giê-su chạm đến mẹ vợ Phi-e-rơ với bàn tay đầy nhân từ và ngay tức khắc chữa lành bà cách phi thường. Chúa Giê-su, Đấng đến với những người nghèo khổ và chữa lành cuộc đời méo mó của họ với một cái chạm tay, đang ở với chúng ta ngày hôm nay.

Câu 16,17 Thông qua chức vụ của Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời làm thành lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ cất đi sự yếu đuối chúng ta và mang lấy bệnh tật của chúng ta. Chúa Giê-su hoàn thành lời hứa Mê-si ban cho Ê-sai qua việc đuổi quỷ và chữa lành người bệnh (Ê-sai 53). Điều này cho thấy Chúa Giê-su không chỉ đến như Đấng chữa lành bệnh tật thể xác cho chúng ta, nhưng còn như Đấng Cứu Rỗi giải thoát mọi tội chúng ta. Hãy tin cậy rằng Đức Chúa Trời, Đấng can thiệp trong đời sống của những người yếu đuối thông qua chức vụ của Chúa Giê-su, sẽ vực lên mọi yếu đuối của chúng ta bởi Lời Ngài.

Câu 20 Chúa Giê-su sống mà không có chỗ để gối đầu. Dầu Ngài sở hữu cả vinh quang thiên đàng, Chúa Giê-su đã trở nên nghèo, để chúng ta trong sự nghèo thiếu mình được giàu có (2 Cor 8:9). Chúa Giê-su không từng tìm kiếm sự đáp ứng nhu cầu cá nhân khi sống trên thế gian, nhưng trái lại Ngài đáp ứng mọi nhu cầu chúng ta. Là những người theo Chúa Giê-su, chúng ta phải tìm kiếm và đáp ứng nhu cầu của ai ngày hôm nay?

Cầu nguyện: Xin giúp chúng con trở thành cộng đồng theo Chúa Giê-su, biết bước đi trên con đường khổ nạn.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).
Bình Luận:

You may also like