Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Chúa Giê-su Thắng Hơn Quyền Lực Ma Quỷ

Ngày 18 – Chúa Giê-su Thắng Hơn Quyền Lực Ma Quỷ

by Ban Biên Tập
30 đọc
Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 8:23-34

Khiến Bão Yên Lặng

23 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh, đến nỗi thuyền bị sóng đánh gần chìm. Nhưng Ngài đang ngủ. 25 Các môn đệ đến đánh thức Ngài dậy, cầu cứu: “Chúa ơi, xin cứu chúng con! Chúng con sắp chết chìm!” 26 Ngài bảo: “Sao các con sợ, hỡi những kẻ ít đức tin?” Rồi Ngài đứng dậy quở gió và biển, biển cả hoàn toàn yên lặng. 27 Các môn đệ ngạc nhiên bảo nhau: “Người nầy là ai mà gió và biển cũng vâng lời Người?”

Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám

28 sau khi đã qua bên kia bờ, Ngài vào khu vực người Ga-đa-ra. Có hai người bị quỷ ám từ các nhà mồ đi ra gặp Ngài. Hai người này rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua con đường đó. 29 Thấy Ngài họ liền kêu la: “Con Đức Chúa Trời ơi! Chúng tôi đâu có sinh sự với Ngài? Ngài đến để hình phạt chúng tôi trước hạn định sao?”30 Xa xa có một bầy heo rất đông đương ăn. 31 Các quỷ cầu xin Ngài: “Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo.” 32 Ngài phán: “Hãy xuất đi!” Khi xuất khỏi hai người, chúng nhập vào bầy heo. Lập tức bầy heo lao đầu từ bờ vực xuống biển chết chìm hết. 33 Mấy người chăn heo bỏ chạy vào làng báo cáo mọi sự cùng với việc đã xảy ra cho hai người bị quỷ ám. 34 Thế là cả dân làng ra gặp Đức Giê-su. Thấy Ngài, họ yêu cầu Ngài rời khỏi khu vực họ.

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 23-27 Chúa Giê-su bày tỏ quyền năng Ngài qua việc làm yên cơn bão. Tại xứ Trung Đông cổ, biển được xem là nơi quyền lực ma quỷ ngự trị và biểu tượng cho sự hủy diệt, sự hỗn loạn và sự chết. Nhưng trước Chúa Giê-su, biển chỉ là một phần của thiên nhiên phải vâng phục Ngài. Khi phục vụ và bước theo Chúa Giê-su, chúng ta có thể đối diện với những con bão tố. Nhưng đừng sợ hãi. Chúa Giê-su Đấng quở trách mọi chướng ngại ở cùng chúng ta.

Câu 28-34 Chúa Giê-su đánh bại quyền lực sự ác và đem lại tự do cho người bị quỷ ám. Dù quyền lực ma quỷ ngày nay có vẻ trầm trọng và không thể kiểm soát, nhưng chúng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn dưới quyền lực của Đấng Mê-si trong Ngày phán xét (Khải 19:20; 20:10). Bạn có sợ những sự ác trong thế gian và bị nhụt chí bởi quyền lực sa-tan xem dường đang chắn lối bạn không? Hãy chớp ngay lấy LỜI quyền năng của Chúa Giê-su!

Câu 29 Ma quỷ biết Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời và biết rằng có sự phán xét, nhưng chúng không thờ phượng hay chấp nhận Ngài. Bạn có biết đúng về Đức Chúa Trời chưa? Điều đó có được bày tỏ qua hành động phục vụ Ngài?

Cầu nguyệnXin Chúa làm im cơn bão trong gia đình và trong Hội thánh chúng con bởi quyền năng Ngài.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).Bình Luận:

You may also like