Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Nhưng Trước Hết…

Ngày 13 – Nhưng Trước Hết…

by Ban Biên Tập
30 đọc
Ngày 13: TRƯỚC HẾT HÃY TÌM KIẾM NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ SỰ CÔNG BÌNH CỦA NGÀI
Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 6:16-34

Vấn Đề Kiêng Ăn  
16 “Khi các con kiêng ăn, đừng để mặt mày bơ phờ như phường đạo đức giả, vì họ làm mặt buồn để người ta thấy họ kiêng ăn. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi. 17 Nhưng khi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, rửa mặt, để không ai biết con đang kiêng ăn 18 chỉ riêng Cha con, là Đấng ở trong nơi kín đáo và Cha con thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con.”
Kho Báu Trên Trời  
19 “Các con đừng tích trữ của cải dưới đất là nơi mối mọt và gỉ sét làm hủy hoại và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ của cải các con ở trên trời là nơi mối mọt không thể hủy hoại và kẻ trộm cũng không khoét vách lấy được. 21 Vì của cải các con ở đâu, lòng các con cũng ở đó.”
Ánh Sáng Của Thân Thể  
22 “Mắt là đèn của thân thể. Vì thế, nếu mắt con tốt, thì cả thân thể sẽ sáng láng. 23 Nếu mắt con xấu, cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu ánh sáng ở trong con chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm ấy còn lớn là dường nào!”
Chúa Và Tiền Tài
24“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể phục vụ cả Đức Chúa Trời lẫn tiền tài.”
Vấn Đề Lo Lắng
25 “Vì thế Ta bảo các con: Đừng lo lắng cho cuộc sống, lo mình sẽ ăn gì, uống gì, hay thân thể mình sẽ mặc gì. Mạng sống chẳng quý hơn đồ ăn và thân thể chẳng quý hơn quần áo sao? 26 Hãy xem loài chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng tồn kho tích trữ, nhưng Cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con không quý hơn loài chim sao? 27 Có ai trong các con nhờ lo lắng mà có thể thêm cho đời mình một khoảnh khắc nào không? 28 Còn việc ăn mặc, sao các con lo lắng mà làm chi? Hãy xem hoa huệ ngoài đồng mọc thế nào. Chúng không phải làm việc khổ nhọc, cũng chẳng kéo chỉ, 29 nhưng Ta phán bảo các con, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không thể mặc đẹp bằng một trong các hoa huệ kia. 30 Một loài hoa dại ngoài đồng, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà Đức Chúa Trời mặc cho chúng như thế, còn các con không quý hơn để Ngài chu cấp quần áo cho sao, hỡi những kẻ ít đức tin? 31 Vậy, đừng lo lắng mà hỏi rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hay là mặc gì? 32 Vì tất cả những điều này, người ngoại vẫn tìm kiếm và Cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điều ấy. 33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa. 34 Thế thì, đừng lo sợ cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Nỗi lao phiền trong ngày cũng đủ quá rồi!”
Câu hỏi suy gẫm. (Hãy chia sẻ thời gian ý nghĩa bên Chúa Giê-su trong sự suy tư sâu sắc của bạn với Lời Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 25-32: Đức Chúa Trời là Cha Đấng biết rõ và chu cấp cho con cái Ngài mọi nhu cầu hàng ngày của họ. Nếu Đức Chúa Trời nuôi những con chim trên trời và mặc áo đẹp cho những bông huệ ngoài đồng, liệu Ngài có thể xao lãng chúng ta là những người được tạo dựng theo ảnh tượng Ngài và là con quý báu của Ngài hay sao? Đức Chúa Trời biết những nhu cầu của chúng ta hơn bất cứ một người nào và Ngài chăm sóc cuộc sống chúng ta. Nên, hãy quăng bỏ mọi nỗi lo và tin cậy Đức Chúa Trời Đấng chu cấp mọi nhu cầu chúng ta là con cái của Cha.
2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 16-18: Kiêng ăn là sự bày tỏ lòng ăn năn vì đời sống sống thiếu tin kính của chúng ta và đeo đuổi Đức Chúa Trời với tất cả tâm trí chúng ta. Đó là lý do chúng ta không phải phô trương những biểu hiện bên ngoài về sự kiêng ăn, nhưng nên tập chú vào duy nhất Đức Chúa Trời mà thôi. Hãy cẩn thận đừng phô diễn những biểu hiện hoạt động thuộc linh ra ngoài, như sự cầu nguyện và kiêng ăn.

Câu 19-23: Con cái Chúa không nên tích trữ của cải ở trên đất là nơi tiềm tảng nhiều rủi ro và dễ bị trộm cắp. Thay vì chú tâm đến những điều thế gian, công dân nước Trời hãy ham mến những sự trên cao (Cô-lô-se 3:1-2). Những ngày gần đây tôi đang sống cho điều gì?

♣Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con sống bởi đức tin bằng cách đặt mọi lo lắng trước Ngài Đấng biết mọi nhu cầu con.

heaven

Thiên Quốc và mọi điều tốt đẹp đang chờ đón bạn! Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài… trước tiên

Bình Luận:

You may also like