Browsing: nước Trời

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Trong phân đoạn hôm nay, chúng ta được giới thiệu một người vô giá trị nhất trong xã hội Pa-lét-tin (một đứa trẻ) và một người có giá trị nhất trong xã hội (người trai trẻ giàu có). Đức Chúa Jêsus bày tỏ ai là người xứng đáng với Nước Trời.

Văn Nghệ
0

HoiThanh.Com                                                                                                                       

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 6:16-34
key2 Chúa Giê-su giải quyết với vấn đề của cải và lo lắng để dạy về điều mà dân của vương quốc Đức Chúa Trời cần đeo đuổi như là mục đích của cuộc đời họ trong thế gian này.