Browsing: vương quốc Chúa

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Hãy chia sẻ bài học suy gẫm Thánh Kinh Hàng Ngày cùng nhóm của bạn, để có sức mạnh vượt trội!
connect-logo-large2

“Bài Cầu Nguyện của Chúa” (Bài cầu nguyện chung) là trọng tâm của Bài Giảng Trên Núi mà chủ đề là “nước Đức Chúa Trời”. Cầu nguyện là điểm trọng yếu của đức tin và sự tin kính trong đời sống của những người của Đức Chúa Trời cũng như là phương cách quan trọng để làm thành vương quốc Đức Chúa Trời trên đất.

 

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 6:16-34
key2 Chúa Giê-su giải quyết với vấn đề của cải và lo lắng để dạy về điều mà dân của vương quốc Đức Chúa Trời cần đeo đuổi như là mục đích của cuộc đời họ trong thế gian này.