Browsing: kiêng ăn

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 9:14-26
jesushealsthebleedingwoman2Chúa Giê-su công bố đức tin của những người bị xã hội ruồng bỏ thông qua ba sự kiện: gọi Ma-thi-ơ làm môn đồ Ngài, làm sống lại một bé gái đã chết, và chữa lành một người phụ nữ bị băng huyết.

 

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 6:16-34
key2 Chúa Giê-su giải quyết với vấn đề của cải và lo lắng để dạy về điều mà dân của vương quốc Đức Chúa Trời cần đeo đuổi như là mục đích của cuộc đời họ trong thế gian này.