Leaderboard Ad

Thảo Luận Kinh Thánh theo nhóm tuần 1 tháng 5

0

HỌC KINH THÁNH THEO NHÓM Giê-rê-mi 42:1-14

Tuần 1:           CON ĐƯỜNG NHẬN SỰ CỨU RỖI

CHO TÀN DÂN GIU-ĐA

 • Dẫn nhập

Chương 42 là sự lý giải mang tính thần học về chuỗi những sự kiện theo sau sự sụp đổ thành Giê-ru-sa-lem ở chương 40 và 41. Trong phân đoạn hôm nay, phần dân sót của Giu-đa tìm đến lời khuyên của Giê-rê-mi và Giê-rê-mi chỉ cho họ con đường đến sự giải cứu.

 • Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Chúa)

 1. Dưới sự dẫn dắt của Giô-ha-nan, tất cả mọi người chuẩn bị trốn thoát sang Ai-cập cầu hỏi Giê-rê-mi điều gì họ cần làm tại Ghê-ru Kim-ham.

  1. Những người nào đến với Giê-rê-mi và họ cầu hỏi điều gì?

(1).  Những ai đến với Giê-rê-mi (c. 1)?

(2).  Họ hỏi điều gì (c. 2-3)?

 1. Giê-rê-mi trả lời họ ra sao (c. 4)?
 2. Đoàn dân xác định và hứa với Giê-rê-mi điều gì (c. 5-6)?
 3. Mười ngày sau, Đức Chúa Trời đáp lời Giê-rê-mi. Ngài muốn số tàn dân Giu-đa ở lại trong thành Giu-đa.

  1. Giê-rê-mi làm gì sau khi nhận được câu trả lời từ Chúa (c. 7-9)?
  2. Đức Chúa Trời hứa điều gì nếu số dân sót Giu-đa không trốn qua Ai-cập nhưng cứ ở lại Giu-đa (c. 10)?
  3. Đức Chúa Trời mạng lệnh cho số dân sót Giu-đa “đứng sợ quân Ba-by-lôn”. Lý do phía sau mạng lệnh này là gì (c. 11-12)?
  4. Giê-rê-mi nói về tình trạng không vâng phục lời Chúa.

   1. Dân sót Giu-đa trốn qua Ai-cập được ví với điều gì (c. 13)?
   2. Lý do nào khiến số tàn dân trốn bằng được qua Ai-cập (c. 14)?

 • Câu chuyện chúng ta (Chia sẻ cuộc sống)

1. Phần dân sót Giu-đa cầu hỏi ý Chúa trước khi họ quyết định nên đi đường nào và sẽ làm gì. Hơn nữa, họ còn quyết định vâng theo Lời Chúa bất luận câu trả lời của Ngài thế nào và họ có thích sự đáp lời ấy hay không. Bạn cầu hỏi ý Chúa về những điều gì trong những ngày này? Bạn chắc chắn về sự đáp lời của Chúa ra sao? Bạn từng có kinh nghiệm không thích sự đáp lời của Chúa nhưng vẫn vâng phục vì đó là ý Chúa hay không? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn.

2. Đức Chúa Trời hứa ở cùng số dân còn lại của Giu-đa, những người không trốn thoát, nhưng chịu đựng cơn đoán phạt. Đối với những người không đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời thì quả thật khó khăn vô cùng để vâng theo mạng lệnh không sợ quân Ba-by-lôn nhưng cứ ở trong thành Giu-đa nơi chính quyền Giu-đa vừa bị lật đổ và những kẻ giết người có mặt khắp mọi nơi. Tuy nhiên, nơi nguy hiểm không phải là nơi ta thất nghiệp hay túng thiếu, nhưng là nơi không có Đức Chúa Trời ở cùng. Nơi hiện tôi đang ở liệu an toàn chăng?

3. Tàn dân Giu-đa có một lựa chọn hoặc là vâng theo mạng lệnh ở lại Giu-đa hoặc trốn qua Ai-cập là nơi có vẻ an toàn. Ở đó không có chiến tranh, nguy hiểm hoặc thiếu thốn thực phẩm. Nhưng Đức Chúa Trời cũng không có ở đó. Dù khi những quyết định của tôi nghe có vẻ hợp lý, thì cũng không bao giờ nên đặt chúng lên trên những mạng lệnh tưởng như phi thực tế của Đức Chúa Trời. Bạn đặt những quyết định của bạn trên những căn bản nào?

 • Tóm tắt

Tàn dân Giu-đa phải đối mặt với sự hỗn loạn một lần nữa cùng với sự sụp đổ thành Giê-ru-sa-lem và những tù binh của người Ba-by-lôn xin Giê-rê-mi cầu hỏi Đức Chúa Trời xem phải làm điều gì cho thích đáng. Đức Chúa Trời muốn họ ở lại thành Giu-đa. Sự an toàn của họ được đảm bảo nếu họ ở lại. Song, một sự trừng phạt lớn hơn đang đợi họ nếu họ chạy tới Ai-cập.

 • Cầu nguyện cùng nhau

1. Mỗi lúc chúng con không biết nên đi đâu, làm gì, xin giúp chúng con trước hết tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời.

2. Xin giúp con vâng phục ý muốn Chúa, dù đôi khi ý Chúa có vẻ bất hợp lý hơn những quyết định riêng của con. Amen.

Bình Luận:

About Author