Leaderboard Ad

Giới Thiệu Suy Gẫm Sách Giê-rê-mi

0

SÁCH GIÊ-RÊ-MI

S VÔ NGHĨA CA HÌNH THC

VẤN ĐỀ CỦA SÁCH TIÊN TRI.

Sách Giê-rê-mi là một sách khó đọc xuyên suốt. Sách khá dài, và dường như không theo bố cục nào cả. Sách cũng không được sắp xếp theo trình tự lịch sử.

MỘT LỜI GIẢI THÍCH.

Đầu tiên, không có lý do gì buộc một cuốn sách phải trình bày theo trình tự lịch sử. Mặc dù có phần lịch sử ở trong nhưng cuốn sách không chủ đích là một sách ký sử. Đây là một sách tiên tri, nên lịch sử chỉ đóng vai trò thứ yếu.

Nói một cách rất tổng quát, các chương 1-20 hầu hết được viết trong thời trị vì của vua Giô-si-a và phần còn lại trong thời các vua Giê-hô-gia-kim, Giê-hô-gia-kin và Sê-đê-kia. Cũng vậy, phần đầu chủ yếu là phần tiên tri có bổ sung phần tiểu sử và lịch sử, nhưng phần thứ hai chủ yếu nói về tiểu sử và lịch sử được bổ sung phần tiên tri.

CUỘC SỐNG VÀ THỜI KỲ CỦA TIÊN TRI GIÊ-RÊ-MI.

Giê-rê-mi là một tiên tri trong hơn bốn mươi năm: từ năm thứ mười ba đời vua Giô-si-a, năm 627 TCN, cho đến khi Giê-ru-sa-lem bị phá hủy và bắt đầu thời kỳ Lưu đày năm 587 TCN. Ông lớn lên trong suốt thời kỳ trị vì của vị vua bội đạo Ma-na-se, và chứng kiến niềm khích lệ trong thời cải cách của vua Giô-si-a, nhưng không có sự ăn năn dân tộc thật sự.

Khởi đầu thời kỳ này có A-sy-ri và Ai-Cập là hai thế lực hùng cường. A-sy-ri bị lấn át bởi Ba-by-lôn vào năm 612 TCN, và Ai Cập cũng chung số phận chiến bại trước Cát-kê-mít (Carchemish) vào năm 605 TCN. Kể từ thời điểm đó Giê-rê-mi gắng khuyên Giu-đa đầu hàng Ba-by-lôn, chấp nhận hậu quả của tội lỗi họ là sự Lưu đày. Ông biết rằng thời kỳ Lưu đày sẽ chấm dứt trong sự phục hồi và tha thứ diệu kỳ của Chúa

NGƯỜI BI QUAN HAY LẠC QUAN?

Giê-rê-mi thường được gọi là “Nhà tiên tri bất hạnh”. Nhưng ông cũng là “Vị tiên tri của niềm hy vọng tuyệt đối”.

Sự trừng phạt tội lỗi là không thể tránh khỏi nhưng vượt lên trên điều đó Giê-rê-mi nhìn thấy Đức Chúa Trời luôn luôn chờ đợi để tha thứ.

Ông hủy phá ba tội lỗi đặc biệt:

  • Thờ thần tượng 7:30-8:3; 19:1-15;
  • Sự đồi bại, vô luân 5:1-9;
  • Tiên tri giả dối 7:3-11; 14:11-16; 23:9-40

Bài học lớn từ sách tiên tri Giê-rê-mi là chỉ biết những tội lỗi chúng ta không thôi hoặc thậm chí hối tiếc về những lỗi lầm ấy là không đủ. Điều Chúa thật sự đòi hỏi là sự ăn năn.

BỐ CỤC.

1.     Cuốn sách phán xét 1-25

2.     Giới thiệu 1:1-19

3.     Mở đầu sự phán xét 2:1-6:30

4.     Bản án 7:1-10:25

5.     Án phạt được thấy trước 11:1-13:27

6.     Hình bóng sự đoán phạt 14:1-20:18

7.     Sống và chết 21:1-24:10

8.     Kết luận 25:1-38

 

ÁP DỤNG

1. Hội chứng thành công.

Các Cơ đốc nhân thường bị lừa dối trông đợi rằng nếu họ sống một đời sống tốt thì sẽ được thạnh vượng, sẽ có địa vị cao trong xã hội và được ngưỡng vọng, và nói chung là hạnh phúc. Đôi khi thì như vậy. Song Sách Giê-rê-mi là một lời nhắc nhở chúng ta rằng không phải luôn luôn như thế. Một người có thể luôn luôn được tin cậy để nói sự thật lại là người thật sự bối rối.

2. Vẻ ngoài của tôn giáo.

Một tín đồ đạo Hin-đu có lần chỉ trích một giáo sĩ Cơ đốc rằng: “Tôi không bao giờ có thể tha thứ vì đã trình bày Cơ đốc giáo như một tôn giáo khác.” Cơ đốc giáo không chỉ là một tôn giáo, với những luật lệ phải tuân thủ, những kỳ kiêng ăn và những kỳ lễ, những lời cầu nguyện lắp bắp. Nhưng đó là con đường sự sống. Đó là cuộc sống, toàn bộ cuộc sống. Đây là chỗ mà những người Giu-đa thời đại Giê-rê-mi đã sai lầm nghiêm trọng. Tất cả họ chỉ có “tôn giáo”. Tất cả họ đều tin vào chúa… như một kiểu thần tượng. Chương 7 cảnh báo về sự vô nghĩa của những hình thức tôn giáo bên ngoài. Bức thư ngắn của sứ đồ Gia-cơ cũng nói nhiều về chủ đề này.

3. Tội lỗi không thể tha thứ.

Chúng ta có thể đi quá xa không? Liệu có thể chọc giận Đức Chúa Trời quá lâu? Sự ăn năn có bao giờ quá trễ? Chương 16 gợi ý rằng rất có thể chúng ta sẽ bị bỏ lại nếu chọc giận Đức Chúa Trời quá lâu. Tại đây có một vài lời nghiêm nghị nhất trong toàn bộ cả Kinh Thánh: “Ta đã rút phước lành, tình yêu bền vững, và lòng thương xót của Ta khỏi dân này” (16:5). Lưu ý giới hạn trong Tân Ước về sự tha thứ (Ma-thi-ơ 12:22-37).

 

Phần này được trích từ THE BIBLEINOUTLINE. Sử dụng với sự cho phép của Hiệp Hội Thánh Kinh tại Anh Quốc.

Bình Luận:

About Author