Lịch Sử Truyền Giáo: Giáo Sỹ C.T. STUDD

“Nếu Đấng Christ là Đức Chúa Trời và chịu chết vì tôi, thì chẳng có sự hy sinh nào là quá lớn mà tôi...

Hàng Ngàn Quân Nhân Thờ Phượng Hàng Trăm Người Dâng Mình Cho Chúa Giê-Xu...

Gần hai ngàn lính quân đội Hoa Kỳ đã hát những bài ca ngợi ca hát cho Chúa Giê -xu để kỷ niệm lễ...

Chương Trình Truyền Giảng buổi tối 2 & 3 tháng 11 (thứ 5 &...

Chương Trình Truyền Giảng sẽ bắt đầu lúc 6:30 tối ngày 2 & 3 tháng 11 (thứ 5 & thứ 6) năm 2017. Tại...

Sự Cầu Nguyện

Phúc âm đã đến giữa vòng những nhóm người Châu Á trong hơn 150 năm qua, nhưng nhiều người vẫn khước từ. Một khoảng...

Nội Dung Tổng Quát Chương Trình 500 Năm Cải Chánh Giáo Hội Cơ Đốc...

Đồng hành cùng Festival Yêu Hà Nội, các Hội Thánh trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức đại lễ kỷ...

Kế Hoạch Truyền Giáo của Ying Kai – Phần 2 và hết: Phương pháp...

Ying Kai là giáo sĩ đã khởi đầu Phong Trào Mở Hội thánh Mới trong một nước ở Châu Á, kết quả đó là...

Việt Nam Là Một Trong Bẩy Quốc Gia Mà Hiệp Hội Truyền Giáo Billy...

Hiệp Hội Truyền Giáo Billy Graham (BGEA) sẽ kết thúc năm 2017 mạnh mẽ với lịch trình truyền giảng bao gồm các sự kiện...

Hơn 6000 Người Tham Dự Và Khoảng 300 Người Đã Tiếp Nhận Chúa Giê...

Gần 6000 người đã tham dự đêm thánh nhạc truyền giảng Sống Bởi Đức Tin diễn ra ngày 2/11/2017 tại Thành phố Hồ Chí...

CÙNG QUYỂN SÁCH THẦN KỲ ĐÓN GIÁNG SINH!

Oneway.vn - Dự án học Kinh Thánh và môn đồ hóa dành cho thiếu nhi Quyển Sách Thần Kỳ kêu gọi sự cầu nguyện,...

Truyền Giáo Theo Phong Cách Billy Graham: Các Bạn Trẻ Khởi Xướng Mục Vụ...

Khi bạn 16 tuổi và muốn mang Phúc Âm tới với bạn bè đồng trang lứa thì bạn sẽ làm gì?  Nếu bạn là...