Home Chuyên Đề Nền Tảng Kinh Thánh: Vì Sao Lại Có Nhiệm Vụ Truyền Giáo? – Quyền Chủ Tể Của Đức Chúa Trời Trong Công Cuộc Truyền Giáo Qua Thờ Phượng

Nền Tảng Kinh Thánh: Vì Sao Lại Có Nhiệm Vụ Truyền Giáo? – Quyền Chủ Tể Của Đức Chúa Trời Trong Công Cuộc Truyền Giáo Qua Thờ Phượng

by thetravelingteam.org
30 đọc

Truyền giáo không phải là mục đích cuối cùng của Hội Thánh. Mà là thờ phượng. Công cuộc truyền giáo tồn tại là do chưa có sự thờ phượng.

Thờ phượng là sau cùng, không phải các nhiệm vụ truyền giáo, bởi vì Đức Chúa Trời mới là sau cùng, không phải loài người. Khi thời đại này kết thúc, hàng triệu con người không đếm xuể đã được cứu chuộc sẽ sấp mặt xuống trước ngai Chúa, lúc đó sẽ không còn các công cuộc truyền giáo nữa. Truyền giáo mang tính tất yếu tạm thời. Nhưng sự thờ phượng kéo dài mãi mãi. Sự thờ phượng vì vậy cũng là nhiên liệu và là đích đến của truyền giáo. Thờ phượng là mục tiêu của truyền giáo vì trong công cuộc truyền giáo, chúng ta thường nhắm đến việc đem các quốc gia đến với niềm vui cháy bỏng trước vinh quang của Đức Chúa Trời. Mục tiêu của truyền giáo là sự hân hoan của con người trong sự lớn lao của Đức Chúa Trời.

“Đức Giê-hô-va cai trị! Hỡi trái đất, hãy mừng rỡ! Hỡi muôn vàn hải đảo, hãy vui vẻ!” – Thi Thiên 97:1

Thờ phượng cũng là nhiên liệu của truyền giáo. Khao khát thờ phượng Chúa có trước của lễ cho Chúa trong việc rao giảng. Bạn không thể tán dương nếu bạn không vui mừng. Các nhà truyền giáo không bao giờ có thể kêu lên: “Hãy để các nước mừng rỡ!”, nếu người đó không nói được từ đáy lòng mình rằng: “Tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài. Và ca tụng danh của Ngài.” – Thi Thiên 104:34, 9:2. Nhiệm vụ truyền giáo bắt đầu và kết thúc trong sự thờ phượng.

Nếu lòng tìm cầu vinh hiển Đức Chúa Trời không được đặt lên trên mưu cầu lợi ích của con người về mặt cảm xúc của trái tim và ưu tiên của hội thánh, con người sẽ không được phục vụ tốt và Chúa cũng sẽ không được tôn cao một cách đúng đắn. Tôi không nài xin giảm các công cuộc truyền giáo lại, nhưng kêu cầu sự tán dương lớn cho Chúa. Khi ngọn lửa của sự thờ phượng nóng cháy với giá trị thật của Đức Giê-hô-va, ngọn đèn của truyền giáo sẽ chiếu sáng tới các dân tộc xa xôi trên trái đất. Và tôi mong chờ ngày đó đến!

Khi lòng khao khát Chúa yếu đi, lòng sốt sắng cho nhiệm vụ truyền giáo cũng sẽ yếu đi. Các hội thánh không tập trung tán dương sự oai nghiêm, đẹp đẽ của Chúa thì sẽ không thể nào nhóm lên lòng khao khát “thuật lại sự vinh hiển Ngài giữa các nước” – Thi Thiên 96:3. Ngay cả người ngoại cũng cảm nhận được sự xa cách giữa sự dũng cảm xác quyết công bố trên mọi quốc gia của chúng ta với sự thờ ơ kết ước của chúng ta với Đức Chúa Trời.

Dịch: H.U

Tác giả: John Piper

Nguồn: The Traveling Team

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like