Home Chuyên Đề Cầu Nguyện Cho Những Người Truyền Giáo: 5 Lời Khuyên Về Sự Cầu Thay

Cầu Nguyện Cho Những Người Truyền Giáo: 5 Lời Khuyên Về Sự Cầu Thay

by Sưu Tầm
30 đọc

Hoàn thành Đại Mạng Lệnh đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và nguồn lực nhưng tất cả bắt đầu với sự cầu nguyện. Nói cho cùng, cầu nguyện là một ân tứ mà mọi Cơ-đốc nhân có thể sử dụng để dự phần vào công việc truyền giáo trên toàn thế giới.

Cầu nguyện không chỉ giúp các công tác truyền giáo được chỉnh đốn theo ý muốn của Đức Chúa Trời và tiếp thêm năng quyền cho Phúc Âm, cầu nguyện còn giúp thúc đẩy chúng ta đến với sứ mạng. Thực tế là nếu chúng ta không cầu nguyện thường xuyên cho công tác truyền giáo và các giáo sĩ thì chúng ta cũng không tăng trưởng trong sự nhiệt thành chia sẻ Phúc Âm ra khắp thế giới.

Chúng tôi đã tổng hợp các lời khuyên này để hướng dẫn bạn cầu nguyện cho những người truyền giáo.

1. Cầu nguyện để Chúa dấy lên nhiều thợ gặt

Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán với các môn đồ rằng: “Mùa gặt thì thật trúng nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài.”” (Ma-thi-ơ 9:36-38)

Khi nghĩ đến truyền giáo, chúng ta thường có xu hướng tập trung vào những người đi khắp thế giới để chia sẻ Phúc Âm. Nhưng công tác này đòi hỏi rất nhiều người cùng san sẻ những ân tứ và tài năng. Công tác truyền giáo cần những người quản lý chuyên chăm lo coi sóc, những thông dịch viên, những người hỗ trợ, những người sáng tạo nội dung và nhiều hơn thế nữa.

Chúng ta hãy cầu nguyện rằng những ai có những tài năng như thế sẽ phát triển một niềm đam mê cho công tác truyền giáo thế giới – và rằng chúng ta cũng sẽ mở lòng để Chúa dẫn dắt mình theo định hướng đó.

2. Cầu nguyện cho những cơ hội

Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích.” (Cô-lô-se 4:2-3)

Có rất nhiều quốc gia trên thế giới chống đối Phúc Âm. Đây là một lĩnh vực cần rất nhiều lời cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện cho những cơ hội phục vụ trong những quốc gia này, cũng như các nguồn lực và nhiều thợ gặt sẽ nhanh chóng đáp ứng lại sự kêu gọi của Chủ mùa gặt.

Chúng ta có thể cầu nguyện cho những cơ hội theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta cầu nguyện cho sự hình thành các mối quan hệ đối tác và chiến lược mới. Chúng ta cũng cầu nguyện rằng mọi người sẽ nhận ra những cơ hội này khi chúng xuất hiện, và các bên liên quan có thể tận dụng tối đa những cơ hội này một cách hiệu quả nhất và mang lại vinh hiển cho danh Chúa nhất có thể.

3. Cầu nguyện cho sự ban năng quyền

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.” (Công-vụ 1:8)

Chúa Giê-xu đã sai Thánh Linh đến ban năng quyền cho Hội-thánh để làm công tác môn đồ hoá. Nhưng sẽ luôn là một thách thức để mang những tài năng mà chúng ta có và dấn thân vào sứ mạng mà không hoàn toàn tin cậy vào kế hoạch cũng như năng lực của chính mình để công việc được kết quả.

Mục vụ hiệu quả nhất là mục vụ được Thánh Linh dẫn dắt và bởi chính Ngài ban năng quyền, và mặc dù không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng nhận thức được đâu là nơi những nỗ lực của con người kết thúc và sự thánh hoá của Đức Chúa Trời bắt đầu, nhưng Chúa biết. Vậy, hãy cầu nguyện rằng những người truyền giáo khắp nơi trên thế giới sẽ đồng đi cùng Đức Thánh Linh. Hãy cầu nguyện cho công tác truyền giáo được hoàn tất qua sự dẫn dắt và quyền năng của Đức Chúa Trời.

4. Cầu nguyện cho sự truyền đạt rõ ràng

Cũng xin cầu nguyện cho tôi, để khi tôi mở miệng, Chúa cho tôi sứ điệp, và tôi dạn dĩ công bố sự mầu nhiệm của Tin Lành.” (Ê-phê-sô 6:19)

Truyền giáo xuyên văn hoá đòi hỏi nhiều hơn một khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Đó còn là việc thấu hiểu những nhu cầu và khao khát của một nền văn hoá khác, và cảm giác được chuẩn bị để truyền đạt Phúc Âm theo cách có thể giải đáp được những thắc mắc của họ.

Những nhà truyền giáo thường thấy chính mình trong những tình huống đòi hỏi sự dạn dĩ, nhưng họ cũng cần khả năng truyền đạt rõ ràng “sự màu nhiệm của Phúc Âm” trong các nền văn hoá mà chưa từng được nghe về Chúa Giê-xu—hoặc cho những người không nhận thấy mình cần một Đấng Cứu Rỗi. Hãy cầu nguyện cho sự nhạy cảm để có thể cảm thông với người khác và một khả năng truyền đạt sứ điệp Phúc Âm cách rõ ràng, chính xác và dễ hiểu nhất.

5. Cầu nguyện cho sự kiên trì bền đỗ

Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6:9)

Công tác truyền giáo rất phức tạp và số lượng những nhà truyền giáo rời bỏ sự kêu gọi vì nhụt chí, thiếu nguồn tài trợ, mệt mỏi và nhiều lý do khác là rất cao. Chúng ta có thể hỗ trợ họ với nhiều cách khác nhau, và cầu nguyện là một trong những cách quan trọng nhất.

Khi nói đến công tác truyền giáo của mình, Sứ-đồ Phao-lô cho biết, “Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị bối rối, nhưng không tuyệt vọng; bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt.” (2 Cô-rinh-tô 4:8–9)

Và trong khi chúng ta không muốn những nhà truyền giáo cảm thấy bị đánh gục, bối rối và bị bỏ rơi, chúng ta muốn cầu nguyện cho họ được tiếp thêm sức thiêng để tiếp tục kiên trì bền đỗ khi gặp khó khăn và để họ được nhìn thấy bông trái của công việc mình khi họ làm đến cùng.

Dịch: NCMV

Nguồn: jesusfilm.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like