Home Chuyên Đề Những Trở Ngại Trong Truyền Giáo: Những người chưa từng được nghe

Những Trở Ngại Trong Truyền Giáo: Những người chưa từng được nghe

by Van Anh
30 đọc

Điều gì xảy ra cho những người từng được nghe?

Đây là một câu hỏi hay cho nhiều Cơ Đốc nhân. Khi hỏi câu hỏi này, chúng ta thật sự quan tâm đến sự sống của những người khác. Dĩ nhiên, một số người sẽ hỏi điều đó vì những Cơ Đốc nhân bảo thủ luôn nói rằng Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất để nhận được sự cứu rỗi. Nhưng, vì chúng tôi tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, nên chúng tôi tin Chúa Giê-xu là giải pháp cứu rỗi duy nhất vì Kinh Thánh nói như vậy (Giăng 14:6; Công-vụ các sứ đồ 4:12; Rô-ma 10:13-15). Do đó, câu hỏi Chúa Giê-xu có phải là giải pháp cứu rỗi duy nhất hay không sẽ không được giải quyết ở đây. Thay vào đó, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi này: Khi Chúa Giê-xu là giải pháp cứu rỗi duy nhất cho cả nhân loại, điều gì xảy ra cho những người chưa từng được nghe về Ngài?

Làm thế nào những người chưa từng nghe về Chúa Giê-xu được cứu?

Kinh Thánh quả quyết rằng họ không thể được cứu. Có phải là chỉ những người sống trong những quốc gia Cơ Đốc giáo? Không! Đức Chúa Trời đã mở một con đường. Tôi phải cảnh báo rõ ràng ở điểm này vì Kinh Thánh nói rõ ràng rằng Chúa Giê-xu là “đường đi (DUY NHẤT), chân lý (DUY NHẤT), và sự sống (DUY NHẤT)”, và chẳng bởi Ngài (Chúa Giê-xu) thì không ai được đến gần Cha. Vậy, chỉ có Chúa Giê-xu có thể ban sự cứu rỗi. Điều đó quá rõ ràng, nhưng Đức Chúa Trời đã mở một con đường cho mọi người tiếp cận Chúa Giê-xu hoặc để Chúa Giê-xu tiếp cận họ cho dù họ có thể sống đâu đó trong một khu rừng. Đức Chúa Trời sẽ tạo điều kiện cho họ được đặt đức tin nơi Con của Ngài. Hãy cùng nhìn vào lời Chúa và xem cách điều này vận hành. Làm thế nào để Chúa ban sự cứu rỗi cho những ai không sống trong phạm vi Tin Lành có thể chạm đến? Nó có thể, và thường là, một phép lạ.

“Dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật, và lòng đầy vui mừng.” (Công-vụ các sứ đồ 14:17)

Trước hết, chúng ta thấy Đức Chúa Trời không ngừng làm chứng về chính Ngài cho tất cả mọi người sống trên đất. Tất cả mọi người đã nhìn thấy những mùa màng và mưa từ trời. Tất cả mọi người đã nếm những món ăn và vui mừng. Đây là những bằng chứng cho thấy có một Đức Chúa Trời y như Kinh Thánh nói.

Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.(Rô-ma 1:20)

Chúng ta cũng thấy rằng tất cả mọi người có thể nhìn vào những tạo vật và hiểu được “quyền phép đời đời và bổn tánh” của Đức Chúa Trời. Điều đó gây sốc, phải không? Chính Đức Chúa Trời, trong sự sáng tạo, đã nói rõ với tất cả mọi người rằng Ngài tồn tại, và không có lý do nào để họ không quy phục trước Ngài.

Khi chúng ta nhận ra rằng tất cả mọi người có đủ sự mặc khải từ Đức Chúa Trời để bắt đầu đáp lại Ngài, chúng ta nên bắt đầu cảm thấy hy vọng. Đức Chúa Trời có đầy sự thương xót. Điều đó không có nghĩa cánh cửa thiên đàng luôn rộng mở để chào đón mọi người không công bình, nhưng điều đó có nghĩa là, trong trường hợp này, nếu ai đó đang đáp lại sự mặc khải là Đức Chúa Trời đã ban, thì chính Chúa sẽ ban một sự mặc khải lớn hơn về chính Ngài.

“Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm” (Thi-thiên 19:1)

Khoảng hai nghìn năm trước, nếu bạn sống ở Châu Á, bạn nhìn lên trời sẽ thấy một ngôi sao mới tỏa sáng. Trời cao đã tuyên bố sự vinh quang của Đức Chúa Trời, và ngôi sao mới này đã được Ngài đặt ở đó. Nếu, trong sự khôn ngoan của bạn, bạn bắt đầu một cuộc hành trình theo hướng ngôi sao này, cuối cùng bạn sẽ đến Isarel, đến xứ Giu-đa, và cuối cùng đến một thị trấn nhỏ tên Bết-lê-hem. Cũng như Chúa đã sử dụng sự mặc khải chung, chẳng hạn như ngôi sao này, để dẫn dắt những nhà thông thái đến với Chúa Giê-xu, Ngài sẽ còn tiếp tục sử dụng những sự mặc khải sâu sắc hơn để cuối cùng dẫn dắt họ đến sự mặc khải tối thượng về Chúa Giê-xu Christ, Chúa Cứu Thế của chúng ta và cho cả thế giới. Khi những người nam và người nữ đáp ứng lại trong sự vâng phục những gì họ biết về Chân Thần duy nhất, Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài theo những cách sâu nhiệm hơn. Hãy xem cách điều này xảy ra trong Kinh Thánh. Hãy chú ý đến những chi tiết về cách Chúa chạm đến một người nào đó.

Hãy đọc những đoạn Kinh Thánh bên dưới và trả lời các câu hỏi kèm theo.

Công-vụ các sứ đồ 8:26-40:

 • Kết quả của sự gặp gỡ giữa Phi-líp và hoạn quan Ê-thi-ô-bi là gì?
 • Hoạn quan Ê-thi-ô-bi đã được Chúa mặc khải điều gì trước đó?
 • Hoạn quan Ê-thi-ô-bi đã đọc về ai? (Ê-sai 53)
 • Nếu hoạn quan Ê-thi-ô-bi vốn đã thờ phượng Đức Chúa Trời (8:27), tại sao ông phải được biết về Chúa Giê-xu?
 • Hoạn quan Ê-thi-ô-bi đã đáp ứng trước sự mặc khải mới như thế nào?
 • Tất cả những điều Đức Chúa Trời đã làm để đưa sứ điệp Phúc Âm của Chúa Giê-xu đến cho người đàn ông này là gì?

Công-vụ các sứ đồ 10:

 • Phi-e-rơ đã gặp gỡ đội trưởng Cọt-nây và gia đình ông như thế nào?
 • Đội trưởng Cọt-nây đã được Chúa mặc khải điều gì trước đó?
 • Đội trưởng Cọt-nây đã đáp ứng trước sự mặt khải mới như thế nào?
 • Nếu đội trưởng Cọt-nây là người “kính sợ Đức Chúa Trời“, tại sao ông cần phải được nghe về Chúa Giê-xu?
 • Sự mặc khải mới được bày tỏ qua Phi-e-rơ cho gia đình này là gì?
 • Tất cả những điều Đức Chúa Trời đã làm để đưa sứ điệp Phúc Âm của Chúa Giê-xu đến cho gia đình này là gì?

Công-vụ các sứ đồ 16:6-15:

 • Sứ đồ Phao-lô đã cố gắng đi đến nơi nào trong câu 6 và 7?
 • Ai đã cản sứ đồ Phao-lô lại?
 • Cuối cùng, sứ đồ Phao-lô đã nhận biết nơi mình cần đến bằng cách nào?
 • Thành phố nào tại xứ Ma-xê-đoan mà sứ đồ Phao-lô đã đến?
 • Ông đã gặp ai ở đó?
 • Ly-đi là người được Kinh Thánh mô tả như thế nào trong câu 14?
 • Ly-đi đã đáp ứng như thế nào với sự rao giảng của sứ đồ Phao-lô?
 • Chúa đã thực hiện điều lạ lùng gì để đưa Phúc Âm của Chúa Giê-xu đến với gia đình của Ly-đi?

Chà, thật là một Đấng Lạ Lùng mà chúng ta đang phục vụ, Ngài sẽ định hướng, ban cho những khải tượng, thậm chí quở trách sứ đồ Phi-e-rơ để đưa Phúc Âm của Chúa Giê-xu đến với những ai đáp lại trong sự vâng phục. Tất cả những ví dụ trên đều đề cập đến những người có tấm lòng thờ phượng Đức Chúa Trời và kính sợ Ngài. Tuy nhiên, họ đã không biết đến Chúa Giê-xu, vậy Ngài đã làm gì? Đức Chúa Trời đã thay đổi dòng lịch sử để đưa Phúc Âm đến với họ. Ngài đã chuyển hướng sứ đồ Phao-lô đi đến xứ Ma-xê-đoan thay vì đến Châu Á, Phúc Âm đã được mang đến miền tây, nó di chuyển từ Giê-ru-sa-lem đến trải khắp đế quốc La Mã và Châu Âu, xuống Châu Phi, băng qua đại dương đến Châu Mỹ, và hiện đang di chuyển qua Thái Bình Dương đến với Châu Á. Nhiều lãnh đạo mục vụ truyền giáo tin rằng Phúc Âm sẽ tiếp tục quá trình lan rộng này cho đến khi nó quay trở lại nơi nó đã bắt đầu… Giê-ru-sa-lem, và sau đó là cả thế giới được nghe Phúc Âm của Đấng Christ, và tất cả bắt đầu với việc sứ đồ Phao-lô được Đức Thánh Linh đưa dẫn đến với Ly-đi. Hãy vui mừng, vì Đức Chúa Trời của chúng ta có đầy lòng thương xót cho những ai đang tìm kiếm… là những người có lòng khiêm nhường đáp ứng với sự mặc khải của Ngài. Vậy, làm thế nào điều này vẫn còn xảy ra trong thời đại ngày nay?

Hãy lắng nghe những báo cáo về phép lạ Chúa làm để chạm đến những người sống trong những nơi chưa được chạm đến:

“Hơn 1/3 số người cải đạo đến với Cơ Đốc giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ đã đến với Đấng Christ vì Ngài xuất hiện trong giấc mơ của họ… một nhóm thành viên ở Học Viện Thần Học Fuller ở California đã ghi nhận 600 trường hợp người Hồi giáo tìm thấy sự sống mới trong Chúa Giê-xu vì những giấc mơ hay khải tượng”. Những câu chuyện không chỉ có ở những người Hồi giáo, nhưng cho cả nhiều linh hồn đang lạc mất khác, tìm thấy Chúa Giê-xu qua nhiều phương cách kỳ diệu đang tràn ngập trên cánh đồng truyền giáo.

Nhiều người đã chia sẻ rằng một người đàn ông mặc áo choàng trắng với vết sẹo trên tay đã xuất hiện với họ và cho họ một địa chỉ hoặc những chỉ dẫn về nơi họ có thể tìm thấy Chân Lý. Khi họ đến chính xác nơi đã định, họ gặp một nhà truyền giáo đưa cho họ một quyển Kinh Thánh và chia sẻ về Chúa Giê-xu cho họ. Ngay lập tức, họ nhớ đến những vết sẹo trên tay của người khách lạ đó khi nghe về sự thương khó của Ngài.

Đức Chúa Trời đang đưa cánh tay Ngài ra để lẽ thật rằng Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Chuộc cho cả thế giới đến được với chưa bao giờ được nghe đến. Đức Chúa Trời của chúng ta đầy lòng thương xót. Chúa Giê-xu là con đường duy nhất. Ngài sẽ không mở ra một con đường nào khác ngoài Đấng Christ, nhưng Ngài sẽ mở ra những lối đi để đưa người hư mất đến với Đấng Chăn Chiên này. Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời sẽ không quyết định một ngày nào đó những người không tin được bước vào nước thiên đàng, nhưng với những người đáp ứng lại với sự mặc khải họ đã có, Ngài sẽ ban cho thêm nhiều sự mặc khải. Để được cứu, họ cần sự sáng của Đấng Christ soi trên họ.

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện rằng giống như những người thông thái thời xưa, những người hư mất ở khắp nơi trên thế giới sẽ bước theo sự sáng của Đức Chúa Trời để đến với Chúa Giê-xu, và chúng ta hãy nghĩ cách làm thế nào để đưa Phúc Âm đến với những người chưa từng được nghe đến danh Ngài.

Hãy để Ê-sai 9:1 trở thành lời cầu nguyện của chúng ta: “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết”.

NCMV dịch

Nguồn: thetravelingteam.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like