Ngày 3 – Sự Chôn Chúa Giê-su

chonchuagiexuHoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 27: 57-66

Sau khi Chúa chết, xác Ngài được chôn trong mộ của Giô-sép người thành A-ri-ma-thê. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cắt lính canh cửa mộ trong bốn ngày.

Ngày 2 – Cái Chết Của Chúa Và Thành Quả Của Nó

passionofthechrist0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 27:45-56

Khi còn thi hành chức vụ trên đất, qua sư chịu khổ tột cùng mà cao trào là cái chết trên thập giá, Chúa Giê-su đã hoàn tất kế hoạch cứu rỗi con dân Ngài.

Ngày 1 – Nhạo Báng Và Chết Treo Trên Thập Tự Giá

chettrenthapgiaHoithanh.com -Hôm nay là ngày mà chúng ta cũng suy gẫm và tưởng nhớ về ngày mà Cứu Chúa yêu dấu của Chúa ta đổ huyết để chuộc tội cho mỗi người...

Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 27:27~44

Chúa Giê-su bị nộp cho quân lính La Mã phải chịu sự tàn ác, đòn roi và nhạo báng của chúng. Sau đó, chúng đóng đinh Ngài vào cây gỗ.

Ngày 31 – Chúa Giê-su Trước Mặt Phi-lát

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 27:11-26

Trong phiên tòa tại sân nhà Phi-lát, câu chuyện được ngầm hiểu rằng Chúa Giê-su vô tội và thật Ngài là vua.

Ngày 30 – Đoạn Kết Cho Giu-Đa Ích-Ca-Ri-Ốt

passionjudas1Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 27:1-10

Đám đông giải Chúa Giê-su đến dinh Phi-lát và Giu-đa kẻ phản Chúa hối tiếc về quyết định của mình nên tự vẫn.

Ngày 29 – Phê-rơ Chối Chúa

trust1Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 26:69-75

Đang khi Chúa Giê-su thừa nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời trong sân của Cai-phe thì ở bên ngoài Phê-rơ chủ động chối Chúa.

Ngày 28 – Chúa Giê-xu Phải Hầu Tòa

passionofthechrist0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 26:57-68

Chúa Giê-su bị bắt và thình lình bị điệu đến trước Thầy tế lễ cả và dân chúng tụ họp trước tòa án để xét xử Ngài. Dù suốt phiên tòa Ngài gặp những kẻ vu khống và nhạo báng, Chúa vẫn im lặng.

Ngày 27 – Giu-Đa Phản Bội Và Chúa Giê-Xu Bị Bắt

 

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 26:47-56

Chúa Giê-su, Đấng cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-nê trong lúc cái chết kề cận, đã tỏ cho chúng ta thấy sự hy sinh quên mình và tầm quan trọng của việc Ngài bị bắt và chịu chết.

 

Ngày 26 – Như Chúa Muốn

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 26:36-46

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giê-su đang cầu nguyện xin ý Cha được nên khi giờ chịu khổ của Ngài trên thập tự giá ngày càng gần.

 

 

Ngày 25 – Bữa Ăn Cuối Cùng

banhtiecthanh0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 26:26-35

Thông qua kỳ Lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su giải thích ngụ ý về cái chết của Ngài và nói cùng họ rằng qua sự phục sinh họ sẽ kỷ niệm lễ Tiệc thánh mới.