Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Lời Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời Phục Hồi Tâm Hồn

Ngày 26 – Lời Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời Phục Hồi Tâm Hồn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 19:1-14

1 Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời,

Bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm.

2 Ngày nầy giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia, Đêm nầy truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ.

3 Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói;

Cũng không ai nghe âm thanh của chúng.

4 Nhưng tiếng của chúng dội vang khắp đất Và lời của chúng truyền đến tận cùng thế giới. Trên bầu trời, Ngài đã dựng trại cho mặt trời.

5 Mặt trời khác nào tân lang ra khỏi loan phòng,

Vui mừng chạy đua như một dũng sĩ.

6 Mặt trời ra từ phương trời nầy, Chạy vòng đến phương trời kia. Không gì tránh khỏi được sức nóng mặt trời.

7 Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, Bổ dưỡng linh hồn;

Chứng ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn, Làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.

8 Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sáng, Làm cho sáng mắt sáng lòng.

9 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, Hằng còn đến đời đời;

Các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân lý. Tất cả đều công chính.

10 Các điều ấy quý hơn vàng, Thật quý hơn vàng ròng;

Lại ngọt hơn mật, Thật ngọt hơn mật của tàng ong.

11 Các điều ấy dạy dỗ đầy tớ Chúa; Ai gìn giữ chúng được phần thưởng lớn.

12 Ai nhận thức được các sai lầm mình? Xin Chúa tha những lầm lỗi mà con không biết.

13 Xin Chúa giữ đầy tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; Nguyện tội ấy không cai trị con Thì con sẽ không chỗ trách được, Và không phạm tội trọng.

14 Lạy Đức Giê-hô-va là Vầng Đá và là Đấng Cứu Chuộc của con, Nguyện lời nói của miệng con, Và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài!

Suy ngẫm

C.7–11 Ngũ Kinh trọn vẹn. Những câu này mô tả một số đặc tính và ảnh hưởng của sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho Môi-se. Những từ  luật (c.7), lời chứng (c.7), luật lệ (c.8), mạng lệnh (c.8), và mạng lệnh (c.9) tất cả đến từ sách Ngũ Kinh và là những cách nói đến giao ước của Môi-se.

C.12-14 Lời đáp khiêm nhường. Dẫu rằng một số người sử dụng luật của Đức Chúa Trời như một phương tiện cho lợi ích cá nhân, nhưng đó không phải là điều tác giả Thi thiên này giới thiệu. Thay vào đó, nó dẫn những người hát đến việc suy ngẫm về những thất bại về mặt đạo đức của mình, điều biết được hay không biết được, dựa vào sự tha thứ của Đức Chúa Trời, và tìm kiếm sự bảo vệ khỏi sự điều khiển của tội lỗi.

C.7-14 Lời của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, đáng tin cậy, công bằng và là ánh sáng của lẽ thật. Vì thế, Lời Chúa phục hồi tâm hồn của những người mệt mỏi, ban cho sự khôn ngoan cho người đơn sơ, làm vui mừng tấm lòng của người đau buồn, và soi sáng cho con mắt của người mù lòa. Tác giả Thi thiên, người nhận thức được thực tiễn này, xưng nhận rằng Lời của Đức Chúa Trời ngọt hơn mật ong, và vì thế ông mong ước Lời Chúa hơn vàng ròng (c.7-10). Sau đó, ông xác quyết rằng bằng cách giữ Lời Chúa,ông sẽ được tự do khỏi tội lỗi, và cầu nguyện rằng Chúa sẽ chấp nhận sự xưng nhận và sự suy nghiệm của ông (c.11-14).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Khi tác giả Thi thiên nhận thức điều gì là phước hạnh và là sự ban thưởng đích thực, ông nói rằng, niềm hy vọng duy nhất của ông là tuyệt đối giữ (tuân theo) Lời Đức Chúa Trời. Ông sợ rằng ông sẽ trở nên quá kiêu ngạo, rằng cho dù ông nghe thấy Lời Đức Chúa Trời, ông vẫn còn quá bướng bỉnh nên bị tội lỗi điều khiển. Tương tự như vậy, hãy quyết định vâng lời Đức Chúa Trời để giữ bạn khỏi tội lỗi. 

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp con vui hưởng phước hạnh lớn của sự vui mừng và việc ở trong mối quan hệ ngay thẳng với Ngài qua Lời của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử-Ký 10-12

Bình Luận:

You may also like