Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Lời Hứa Phục Hồi

Ngày 24 – Lời Hứa Phục Hồi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-ên 2:18-32

18 Đức Giê-hô-va đã nổi ghen vì đất nầy, Và Ngài tỏ lòng thương xót dân Ngài. 19 Đức Giê-hô-va đã trả lời và phán với dân Ngài rằng: “Nầy, Ta sẽ ban cho các con: Ngũ cốc, rượu mới và dầu, Các con sẽ được no nê các thứ đó. Ta sẽ không còn để các con Bị sỉ nhục giữa các dân nữa. 20 Ta sẽ khiến quân thù phương bắc lìa xa các con, Đuổi chúng vào đất khô khan và hoang vắng: Xua quân tiên phong chúng vào biển đông, Quân hậu tập chúng vào biển tây. Mùi hôi của chúng xông lên, Mùi tanh của chúng dậy lên.” Vì chắc chắn Chúa đã làm những việc lớn lao. 21 Hỡi đất, đừng sợ! Hãy vui mừng hoan hỉ, Vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn. 22 Hỡi các loài thú đồng, đừng sợ, Vì các đồng cỏ nơi hoang mạc sẽ lại xanh tươi, Cây cối sẽ ra trái, Cây vả và cây nho đều cho quả dồi dào. 23 Hỡi con dân Si-ôn, hãy vui mừng hoan hỉ Trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Vì Ngài ban mưa đầu mùa cho các ngươi; Đổ mưa đầu mùa và mưa cuối mùa Xuống cho các ngươi như trước. 24 Các sân đập lúa sẽ đầy lúa mì, Các thùng sẽ tràn rượu mới và dầu. 25 “Ta sẽ đền bù cho các con Về những năm mùa màng bị cắn phá Bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo và châu chấu, Là đạo quân lớn mà Ta đã sai đến giữa các con. 26 Các con sẽ ăn và được no nê, Và sẽ ca ngợi danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, Là Đấng đã đối xử với các con cách diệu kỳ. Dân Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa. 27 Các con sẽ biết rằng Ta ở giữa Y-sơ-ra-ên, Và biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, Chẳng có ai khác. Dân Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa.”

28 “Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các con sẽ nói tiên tri; Những người già được báo mộng, Các thanh niên sẽ thấy khải tượng. 29 Trong những ngày ấy, Ta cũng đổ Thần Ta Trên các tôi trai tớ gái. 30 Ta sẽ cho xuất hiện những điềm lạ trên trời và dưới đất, Là máu, lửa, và các trụ khói. 31 Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, Mặt trăng đỏ như máu Trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va đến.” 32 Bấy giờ, ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va đều sẽ được cứu Vì theo lời Đức Giê-hô-va, Trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem Sẽ có những người được cứu thoát; Và trong số những người sống sót, Sẽ có người được Đức Giê-hô-va kêu gọi.

Suy ngẫm

C.28–29 sau đó đề cập đến một thời sau những sự đảm bảo của câu 18-27 và thời cùng diễn ra trong những ngày đó. Sự tuôn đổ Thánh Linh của ta. Những cơn mưa mang đến sự sống dư dật (c.23), điều Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên dân sự của Ngài, minh họa cách Đức Chúa Trời tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên dân sự Ngài trong tuơng lai.

C.28-29 mọi loài xác thịt. Tất cả dân sự của Đức Chúa Trời sẽ kinh nghiệm sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh và sự giao thông mật thiết với Chúa. Dấu hiệu của sự tuôn đổ sẽ không chỉ là một số, nhưng là tất cả (các con trai ….các con gái, người già…và…con trẻ, những người nam và những người nữ) sẽ nói tiên tri và thấy chiêm bao và thấy sự hiện thấy.

C.26-27 Nếu dân Y-sơ-ra-ên ăn năn và quay trở lại với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ban lúa gạo, rượu, và dầu dư dật một lần nữa. Tuy nhiên, quan trọng hơn, Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ phục hồi mối quan hệ của Ngài với dân Y-sơ-ra-ên. Qua điều này, dân Y-sơ-ra-ên sẽ không bị hổ thẹn, họ sẽ được vui mừng và hạnh phúc trước Đức Chúa Trời.

C.28-32 Đức Chúa Trời hứa rằng ngay sau khi mối quan hệ của Ngài với Y-sơ-ra-ên được phục hồi, Ngài sẽ đổ Thần Linh của Ngài (Đức Thánh Linh). Lời tiên tri này của Giô-ên được hoàn tất trong Tân ước trong ngày Lễ Ngũ tuần (Công vụ 2). Những người tiếp nhận Đức Thánh Linh và kêu cầu danh Chúa không chỉ được cứu khỏi sự sửa phạt sắp tới, nhưng cũng được giải thoát khỏi sự phán xử cuối cùng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Sẽ đến một ngày khi sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ tới, và kết quả sẽ là sự hủy diệt cõi vũ trụ (c.31). Những người tránh được sự phán xét và được giải thoát là những người “kêu cầu danh Chúa”. Hãy cầu nguyện rằng nguời ta sẽ sớm kêu cầu danh Chúa!

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp gia đình, bạn bè, và những người đồng  nghiệp của con, những người chưa biết Ngài, kêu cầu danh Ngài và sớm đến nhận biết Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử-Ký 4-7

Bình Luận:

You may also like