Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Quay Trở Lại Với Chúa

Ngày 23 – Quay Trở Lại Với Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-ên 2:1-17

1 Hãy thổi tù và trong Si-ôn, Hãy thổi vang trên núi thánh Ta!

Tất cả cư dân trong xứ hãy run rẩy! Vì ngày Đức Giê-hô-va đến gần, ngày ấy đã gần kề. 2 Đó là một ngày tối tăm u ám, Một ngày mây đen dày đặc! Vì một dân đông đảo và hùng mạnh kéo đến Tỏa ra khắp núi đồi như ánh bình minh; Việc như thế xưa nay chưa hề có, Và muôn đời về sau cũng sẽ không bao giờ có nữa. 3 Trước mặt chúng, có lửa thiêu nuốt, Sau lưng chúng, có ngọn lửa cháy bừng. Trước khi chúng đến, đất đai như vườn Ê-đen; Sau khi chúng qua, chỉ còn là hoang mạc điêu tàn. Không có gì thoát khỏi chúng hết.

4 Hình dạng chúng như đàn ngựa; Chúng chạy xông tới như đoàn kỵ binh. 5 Chúng nhảy trên các đỉnh núi nghe như tiếng chiến xa, Như tiếng ngọn lửa thiêu đốt rơm rạ; Như một đội quân hùng mạnh sẵn sàng lâm trận. 6 Các dân kinh hãi trước mặt chúng, Mọi gương mặt đều tái đi. 7 Chúng chạy xông tới như những dũng sĩ, Và trèo lên tường thành như các chiến binh; Ai nấy tiến thẳng theo đường mình, Không hề sai hàng ngũ. 8 Chúng chẳng xô đẩy nhau, ai tiến theo đường nấy; Chúng xông qua những khí giới mà không hề bỏ ngũ. 9 Chúng đổ xô vào thành phố, chạy trên tường thành, Trèo vào nhà qua các cửa sổ như kẻ trộm. 10 Trước mặt chúng, đất rúng động, Các tầng trời rung chuyển, Mặt trời, mặt trăng trở nên tối tăm, Các ngôi sao thu ánh sáng lại. 11 Đức Giê-hô-va làm cho tiếng Ngài vang ra trước đội quân Ngài, Vì trại quân Ngài rất đông và những người làm theo lời Ngài rất mạnh. Ngày của Đức Giê-hô-va thật lớn lao và rất đáng sợ, Ai có thể chịu nổi?

12 Đức Giê-hô-va phán: “Bây giờ, hãy hết lòng trở về cùng Ta, Hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn. 13 Hãy xé lòng các con và đừng xé áo. Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, Vì Ngài nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương; Đổi ý không giáng tai họa. 14 Biết đâu Ngài sẽ quay lại, đổi ý, và để lại phước lành sau Ngài, Cho các con có cơ hội dâng tế lễ chay, lễ quán Lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con?” 15 Hãy thổi kèn trong Si-ôn,  Hãy định ngày kiêng ăn, Hãy triệu tập một hội đồng trọng thể! 16 Hãy nhóm họp dân chúng, Biệt riêng hội chúng ra thánh; Hãy mời các trưởng lão đến; Hãy nhóm họp các thiếu nhi, Kể cả trẻ thơ đang bú! Chú rể hãy ra khỏi phòng mình, Và cô dâu hãy ra khỏi chốn loan phòng! 17 Các thầy tế lễ là những người phụng sự Đức Giê-hô-va, Hãy khóc lóc, kêu than giữa cổng đền thờ và bàn thờ rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót dân Ngài, Đừng để cơ nghiệp Ngài bị các dân sỉ nhục và đàm tiếu. Sao để người ta nói giữa các dân rằng: ‘Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?’”

Suy ngẫm

C.12 Tuy nhiên bây giờ…hãy quay trở lại. Có khoảng thời gian tĩnh lặng để cho dân sự quay trở lại với Chúa, nghĩa là, ăn năn về sự lạnh lùng của họ đối với Ngài. Tất cả tấm lòng của bạn. Đức Chúa Trời kêu gọi sự tận hiến không phân rẽ.

C.17 Nơi cầu nguyện là ở giữa lối vào đền thờ (sảnh hoặc hiên) và bàn thờ.

C.17 Một câu tục ngữ có nghĩa là một câu “châm ngôn” hoặc “một câu nói phồ biến”, thường được dùng để quở trách. Một cách dịch khác là “cai trị trên họ”, có ý nghĩa nếu một sự xâm lược của người ngoại bang được xem xét. Đức Chúa Trời của họ ở đâu? là một câu mỉa mai từ những người nghi ngờ rằng Đức Chúa Trời bảo vệ dân Ngài (Thi Thiên 79:10, 115:2).

C.12-17 Điều Đức Chúa Trời, Đấng sửa phạt dân Y-sơ-ra-ên tội lỗi, và thực sự muốn trong tấm lòng của Ngài không phải là việc hủy diệt dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời mong muốn họ ăn năn và quay trở lại với Ngài. Đó là điều Giô-ên công bố với chúng ta. Nếu dân Y-sơ-ra-ên ăn năn và quay trở lại với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ thay đổi tấm lòng của Ngài và dừng sự sửa phạt lại, và ân điển của Đức Chúa Trời sẽ lại đến với dân Y-sơ-ra-ên. Tất cả những việc người Y-sơ-ra-ên phải làm là xé lòng họ, ăn năn, và quay trở lại với Đức Chúa Trời (c.12-17).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Những người Tin lành Hàn quốc đang đối diện một cuộc khủng hoảng. Còn Hội Thánh ở Việt nam và trên thế giới thì sao? Trong cuộc khủng hoảng này, mỗi người, không phân biệt tuổi tác, phải tập hợp lại để cầu nguyện (c.15-16). Tất cả các tín hữu phải khóc lóc và cầu nguyện xin vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời để được phục hồi trong các hội thánh của chúng ta và lại nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Xin hãy tham gia vào sự thức canh cầu nguyện thánh này để cứu các Hội Thánh Chúa khỏi thảm họa.

Cầu nguyện: Chúa ơi, chúng con cầu nguyện như một Thân thể hiệp nhất, để ăn năn và quay trở lại với Ngài. Lời cầu nguyện của chúng con là tất cả các Cơ-Đốc nhân có thể sống bởi những phước hạnh mà Ngài đã hứa.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử-Ký 1-3

Bình Luận:

You may also like