Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Khi Tôi Yếu Đuối

Ngày 19 – Khi Tôi Yếu Đuối

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Cô-rinh-tô 12:1-13

1 Tôi phải tự hào, dù chẳng có ích lợi gì, nhưng tôi sẽ nói đến những khải tượng và mặc khải của Chúa. 2 Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách đây mười bốn năm đã được cất lên đến tầng trời thứ ba (hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể người, tôi không biết, có Đức Chúa Trời biết). 3 Tôi biết người ấy (hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể người ấy, tôi không biết, có Đức Chúa Trời biết) 4 được đem lên nơi Pa-ra-đi; tại đó, người ấy được nghe những điều không thể nói ra, và cũng không ai được phép nói ra.

5 Về con người ấy, tôi sẽ tự hào; nhưng về chính mình thì tôi không tự hào, chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi thôi. 6 Cho dù tôi muốn tự hào đi nữa thì tôi cũng không phải là kẻ điên rồ, vì tôi nói sự thật. Nhưng tôi tự kiềm chế không làm điều đó, để không ai nghĩ tốt về tôi hơn những gì họ thấy trong tôi và nghe nơi tôi. 7 Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ nầy, một cái dằm đã đâm vào xác thịt tôi; một sứ giả của Sa-tan đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo. 8 Đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi. 9 Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. 10 Cho nên, vì cớ Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ.

11 Tôi đã là kẻ điên rồ! Anh em đã buộc tôi phải như thế. Đúng ra anh em phải khen tôi; vì tuy không là gì cả, tôi cũng chẳng thua kém gì các sứ đồ siêu đẳng kia đâu. 12 Những dấu hiệu của một sứ đồ đã được thể hiện giữa anh em rồi: nào là sự chịu đựng, nào là các dấu lạ, các phép mầu, và các việc quyền năng. 13 Vì, ngoài việc chính tôi không phiền lụy đến anh em thì anh em có thua kém gì các Hội Thánh khác? Xin thứ lỗi cho tôi về sự thiếu công bằng nầy!

Suy ngẫm

C.7-10 Phao-lô khoe nhiều hơn về những cái dằm xóc (những sự yếu đuối) được đặt để cho ông, hơn là nhiều trải nghiệm thuộc linh mà ông có. Sự yếu đuối (“dằm xóc”) trong xác thịt của Phao-lô  không được biết đến. Chúa, rõ ràng, từ chối những lời cầu xin của Phao-lô cất đi cái dằm xóc khỏi cuộc sống của ông. Tuy nhiên, Phao-lô nói rằng quyền năng của Chúa được bày tỏ qua sự yếu đuối của ông. Ông vui mừng và khoe về sự yếu đuối của mình hơn là xấu hổ về nó.

C.11-13 Nếu chúng ta cân nhắc, thực tế những phép lạ là dấu hiệu của một sứ đồ chân thật, thì Phao-lô thực hiện nhiều dấu lạ và phép lạ hơn nhiều ở Hội Thánh Cô-rinh-tô, hơn những sứ đồ giả. Tuy vậy, không giống các sứ đồ giả, Phao-lô không tìm kiếm bất cứ sự khen ngợi (món quà) nào từ Hội Thánh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Phao-lô cầu nguyện với Đức Chúa Trời ba lần để cái dằm xóc (sự yếu đuối) được cất đi khỏi ông, nhưng những lời cầu nguyện của ông không được đáp lời. Thay vào đó, Phao-lô đã nhận ra, câu trả lời đáng kinh ngạc từ Đức Chúa Trời bị che giấu, và dẫu vậy ông ngợi khen sự biết trước của Đức Chúa Trời. Những lời cầu nguyện trong cuộc sống của bạn như thế nào? Hãy cầu nguyện để kế hoạch của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn tất trong bạn, hơn là việc rơi vào sự tuyệt vọng về sự mong muốn (sự hy vọng) của bạn không đến được nơi Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Ôi Chúa, Đức Chúa Trời của con, xin hãy khiến kế hoạch của Ngài được hoàn tất trong con!

 Đọc Kinh Thánh Trong Năm: I Sử-Ký 17-19

Bình Luận:

You may also like