Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Ngày Của Đức Giê-Hô-Va

Ngày 25 – Ngày Của Đức Giê-Hô-Va

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-ên 3:1-21

1 “Vì nầy, trong những ngày ấy, là thời kỳ mà Ta sẽ đem những người bị lưu đày của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về, 2 thì Ta sẽ tập trung tất cả các nước lại và đem chúng xuống thung lũng Giô-sa-phát. Tại đó, Ta sẽ vì dân Ta và sản nghiệp Ta là Y-sơ-ra-ên mà phán xét chúng, vì chúng đã làm cho dân Ta tan tác giữa các dân tộc. Chúng đã phân chia đất Ta, 3 và bắt thăm về dân Ta. Chúng đã đổi con trai mà lấy gái mại dâm, và bán con gái để lấy rượu mà uống.

4 Hỡi Ty-rơ và Si-đôn cùng tất cả địa phận của Phi-li-tin, các ngươi có can hệ gì với Ta? Có phải các ngươi muốn trả thù Ta chăng? Nếu thế thì Ta sẽ khiến điều các ngươi làm đổ lại trên đầu các ngươi một cách nhanh chóng và thình lình. 5 Vì các ngươi đã cướp lấy vàng bạc của Ta, và đem các báu vật của Ta vào trong các đền miếu của các ngươi; 6 các ngươi đã bán con dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem cho người Hi Lạp, khiến họ phải rời khỏi lãnh thổ mình. 7 Nầy, Ta sẽ khiến họ nổi dậy từ nơi mà các ngươi đã bán họ; và Ta sẽ khiến điều các ngươi làm đổ lại trên đầu các ngươi. 8 Ta sẽ phó con trai con gái các ngươi vào tay dân Giu-đa, và họ sẽ bán chúng cho người Sa-bê, là một dân xa xôi.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

9 Hãy loan báo điều nầy giữa các nước: Hãy chuẩn bị chiến tranh, Động viên các dũng sĩ. Tất cả lính chiến hãy tiến tới và xung trận!

10 Hãy lấy lưỡi cày rèn gươm, Lấy lưỡi liềm rèn giáo. Người yếu ớt hãy nói: “Tôi mạnh mẽ!” 11 Hỡi tất cả các nước chung quanh, hãy mau đến và tập hợp tại đó! “Lạy Đức Giê-hô-va, xin sai các dũng sĩ của Ngài xuống đó!” 12 “Các nước hãy dậy, đi lên thung lũng Giô-sa-phát, Vì đó là nơi Ta sẽ ngồi phán xét tất cả các dân tộc chung quanh. 13 Hãy tra lưỡi hái vào vì mùa gặt đã tới. Hãy đến đạp nho vì hầm ép đã đầy, các thùng đã tràn, Vì tội ác của chúng lớn lắm.”

14 Đoàn người đông đảo, thật là đông đảo Tại thung lũng Chung Thẩm! Vì ngày Đức Giê-hô-va gần kề Trong thung lũng Chung Thẩm. 15 Mặt trời và mặt trăng trở nên tối tăm, Các ngôi sao thu ánh sáng lại. 16 Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn; Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem. Các tầng trời và cả mặt đất đều rung chuyển. Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho dân Ngài, Là đồn lũy cho con dân Y-sơ-ra-ên.

17 “Bấy giờ, các con sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, Đấng ngự tại Si-ôn, là núi thánh Ta. Giê-ru-sa-lem sẽ là thành thánh Và người ngoại quốc sẽ không còn xâm chiếm nó nữa.” 18 Trong ngày ấy, các núi nhỏ rượu ngọt ra; Các đồi sẽ tuôn chảy sữa, Tất cả các khe Giu-đa sẽ có nước chảy cuồn cuộn. Một dòng suối sẽ chảy ra từ nhà Đức Giê-hô-va Và nhuần tưới thung lũng Si-tim. 19 Ai Cập sẽ trở nên hoang vu, Ê-đôm trở thành hoang mạc tiêu điều; Vì chúng đã đối đãi bạo ngược với con dân Giu-đa Và làm đổ máu vô tội ra trong đất mình. 20 Nhưng Giu-đa sẽ có dân sinh sống mãi mãi, Và Giê-ru-sa-lem sẽ tồn tại từ đời nầy qua đời kia. 21 Ta sẽ làm sạch nợ máu của họ mà Ta chưa từng làm sạch, Vì Đức Giê-hô-va ngự tại Si-ôn.

Suy ngẫm

C.17 Si-ôn là đồn lũy từ  ban đầu; nơi đây nói đến lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong sự thân mật giữa dân sự của Ngài. Giê-ru-sa-lem sẽ thánh khiết. Nơi Đức Chúa Trời hiện diện, tất cả sẽ được thanh sạch và thậm chí những việc bình thường cũng trở nên những hành động thờ phượng thánh khiết. Không có điều gì không chấp nhận được thấy ở một nơi thánh khiết như thế này (Ê-sai 35:8, v.v.).

C.18 trong ngày của Chúa (2:2; 3:1) một suối nước ….từ nhà của Chúa. So sánh Khải huyền 22:1-2. Dòng nước trào tuôn chảy đến tận nơi khô cằn có những cây keo (Si-tim). Ví trí của “suối nước” này có thể là Ua-đi en-Na, chảy dài từ thung lũng Ki-đrôn đến tận Biển Chết.

C.14-17 Đức Chúa Trời hứa rằng, thậm chí vào Ngày Phán xét – ngày sẽ mang đến sự thịnh nộ của Ngài trên các dân và loài người – đối với dân sự của Ngài, Đức Chúa Trời cũng sẽ là nơi ẩn náu và đồn lũy của họ (c.14-17).

C.18-21 Vào ngày cuối cùng, tất cả mọi dân tộc chống lại Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên hoang mạc vắng vẻ (c.19), nhưng Y-sơ-ra-ên sẽ tràn đầy sữa, nước và rượu ngọt. Đức Chúa Trời sẽ ở Si-ôn và ở với dân Y-sơ-ra-ên.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Suối nước sẽ chảy từ nhà của Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta, sẽ chảy tràn thậm chí trong các nhà của dân sự của Ngài. Tất cả những thứ bị khô hạn sẽ được tưới nước và sẽ ra đủ loại trái (c.18). “Thung lũng Si-tim” (c.18) trong cuộc sống của bạn –  nơi mọi thứ đều khô cằn và héo mòn,là gì? Hãy hướng lên ân điển của Đức Chúa Trời, điều sẽ tưới mát cho mọi thứ trong cuộc sống của bạn, thậm chí cả những thung lũng khô hạn của bạn.

Cầu nguyện: Xin hãy để ân điển của Đức Chúa Trời, là điều làm đầy cuộc sống của chúng con bằng những phước hạnh, đến trong cộng đồng đức tin của chúng con!

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử-Ký 8-9

Bình Luận:

You may also like