Ngày 13: Đức Tin và Sự Chữa Lành Cho Người Đàn Bà Canaan

hoamaithanhkinhhangngayHoithanh.com - Tiếp theo bài học về sự thanh sạch thật (câu 1-20 của Math 15), Chúa Giê-xu bày tỏ ra sự mở rộng của nước thiên đàng qua sự chữa lành cho người phụ nữ Canaan là người mà các nhà lãnh đạo Do Thái nghĩ rằng đó là ô uế.

Ngày 12 – Sự Thanh Tẩy Thực Sự

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 15:10-20
long nguoi
Chúa Giê-su trả lời cho câu hỏi của người Pha-ri-si về sự thanh tẩy và Ngài dạy dỗ các môn đồ của Ngài về sự thanh tẩy thực sự là gì.

Ngày 11 – Niềm Tin Giả Tạo

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 15:1-9
truyen thongNhững người lãnh đạo tôn giáo đã buộc tội các môn đồ của Chúa Giê-su rằng họ đã phá vỡ tục lệ của các trưởng lão là trước khi ăn phải rửa tay. Tuy nhiên, Chúa Giê-su dạy dỗ họ về sự thanh sạch thực sự là như thế nào.

Ngày 10 – Chúa Giê-su Đi Bộ Trên Mặt Nước

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 14: 22-36
jesus_walking_on_water 2 Câu trả lời cho câu hỏi Chúa Giê-su là ai được bày tỏ qua phép lạ đi bộ trên mặt nước sau phép lạ Chúa nuôi năm ngàn người qua năm ổ bánh và hai con cá.

Ngày 9 – Chúa Giê-su Nuôi Dân Ngài

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 14: 13-21
Sau sự nhầm lẫn về Chúa Giê-su của Hê-rốt (Câu 1-12) thì phân đoạn Kinh thánh ngày hôm nay nói về phép lạ từ năm ổ bánh mì và hai con cá để bày tỏ thực chất về Chúa Giê-su.

Ngày 8 – Tin Đồn Về Chúa Giê-su Và Cái Chết Của Giăng

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 14: 1-12
holy-spirit-rain-down-flames_lg2
Từ chương 14 trở đi, công tác cứu chuộc của Chúa Giê-su ngày càng trở nên rõ nét hơn. Qua sự chết của Giăng Báp-tít, chúng ta có thể dự đoán được về sự chết của Chúa Giê-su.

Ngày 3 – Các Câu Chuyện Ngụ Ngôn

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 13: 1-17
nguoi gieo giong 2 Khi Chúa Giê-su nói về những điều mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời, Ngài làm rõ nguyên nhân mà Đức Chúa Trời để cho họ biết về những điều mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời qua các câu chuyện ngụ ngôn của Ngài.

Bài Thảo Luận Nhóm – Tuần 5 – Lo Lắng Và Yên Nghỉ

connect-logo-large2HỌC KINH THÁNH THEO NHÓM Ma-thi-ơ 11:20-30

Ý muốn của Đức Chúa Trời là sự phán xét sẽ giáng xuống trên những kẻ “thông thái” giả khước từ Phúc Âm; và là sự yên nghỉ (sự cứu rỗi) trên những ai tiếp nhận Phúc Âm như con trẻ.

Ngày 31 – Chúa Giê-su Và Bê-ên-xê-bun

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 12:22-30
jesus and beelzebub Những người Pha-ri-si chỉ trích công việc của Chúa Giê-su, nhưng Chúa Giê-su bác lại lời chỉ trích của họ và công bố với họ rằng công việc Ngài được hoàn thành nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời.

Ngày 30 – Tôi Tớ Được Lựa Chọn

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 12:15-21
jesus

Chúa Giê-su công bố và làm thành ý nghĩa thật của ngày Sa-bát trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ giải thích việc này của Chúa Giê-su như là công việc của tôi tớ được lựa chọn của Đức Chúa Trời như đã được tiên tri bởi Ê-sai (Ê-sai 42:1-4).