Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Gây Dựng Mọi Người

Ngày 20 – Gây Dựng Mọi Người

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Cô-rinh-tô 12:14-21

14 Đây là lần thứ ba tôi sẵn sàng đến thăm anh em; tôi cũng sẽ không phiền lụy đến anh em đâu, vì tôi không tìm kiếm của cải của anh em mà là tìm kiếm chính anh em. Thật vậy, không phải con cái phải tích trữ của cải cho cha mẹ, mà cha mẹ tích trữ cho con cái. 15 Tôi rất vui được tiêu phí tiền của, cạn kiệt sức lực vì linh hồn anh em. Nếu tôi yêu thương anh em càng nhiều, không lẽ anh em lại yêu thương tôi càng ít sao? 16 Chính tôi chưa từng phiền lụy đến anh em; nhưng cứ cho rằng tôi là người quỷ quyệt, đã dùng mưu mẹo mà bắt lấy anh em. 17 Vậy thì tôi có dùng một ai trong số những người tôi phái đến với anh em để lừa đảo anh em không? 18 Tôi đã giục Tít đi, và cử một anh em cùng đi với anh ấy. Tít có lừa đảo anh em không? Chẳng phải chúng tôi đồng bước đi trong cùng một tinh thần và cùng theo một đường lối đó sao?

19 Ngay từ đầu, anh em đã nghĩ rằng chúng tôi tự biện hộ cho mình trước mặt anh em. Thưa anh em yêu dấu, ấy là trước mặt Đức Chúa Trời và trong Đấng Christ mà chúng tôi nói, tất cả chỉ nhằm xây dựng anh em. 20 Vì tôi ngại rằng khi tôi đến thấy anh em không như tôi mong đợi, còn anh em cũng thấy chúng tôi không như anh em mong muốn. Tôi sợ rằng giữa anh em vẫn có sự cãi vã, ghen tị, nóng giận, ích kỷ, nói xấu, ngồi lê đôi mách, kiêu căng, hỗn loạn. 21 Tôi sợ rằng, lần sau đến với anh em, Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi bẽ mặt vì anh em, và tôi phải than khóc về nhiều người trước đây đã phạm tội mà vẫn không chịu ăn năn về những việc ô uế, gian dâm, trụy lạc họ đã phạm.

Suy ngẫm

C.14-16 Phao-lô thông báo cho Hội Thánh Cô-rinh-tô về cuộc viếng thăm lần thứ ba của ông. Phao-lô nói rằng ông không đặt gánh nặng cho các tín hữu Cô-rinh-tô trong hai lần đến thăm trước, và cũng sẽ không làm gánh nặng cho lần viếng thăm này. Điều này là bởi vì Phao-lô, với tấm lòng của một người cha thuộc linh, cố gắng dâng chính mình nhiều hơn cho những tín hữu ở Cô-rinh-tô. Dẫu như vậy, một số người trong Hội Thánh lại phê phán Phao-lô vì cố gắng nhận nhiều tiền hơn qua những của dâng để cứu giúp, cho dù ông nói rằng ông sẽ không nhận bất cứ một sự dâng hiến nào.

C.17-19 Đáp lại điều này, Phao-lô nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ nhận bất cứ thứ gì hoặc nói dối Hội Thánh Cô-rinh-tô. Ông giải thích, lý do ông thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô lần này không phải là để nhận những của dâng từ họ, nhưng chỉ vì mục đích gây dựng Hội Thánh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Hết khả năng có thể, Phao-lô cố gắng hết mức để không làm gánh nặng cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Thay vào đó, ông muốn là một sự ảnh hưởng sự gây dựng cho họ bởi ân điển. Bạn có sự mong đợi cho cá nhân bên trong, hơn là dâng chính mình cho cộng đồng hay không?

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp con là một phần quan trọng để gây dựng cộng đồng đức tin của con, hơn là đe dọa Hội Thánh bằng những lời nói và hành động ích kỷ của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: II Sử-Ký 20-22

Bình Luận:

You may also like