Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Bài Ca Chiến Thắng

Ngày 27 – Bài Ca Chiến Thắng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 20:1-9

1 Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời vua trong ngày gian truân!

Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi!

2 Từ nơi thánh, xin Ngài đưa tay giúp vua,

Từ Si-ôn xin Chúa đỡ nâng vua!

3 Nguyện Ngài nhớ đến mọi lễ vật vua dâng,

Và vui nhậm những tế lễ thiêu của người! (Sê-la)

4 Cầu xin Ngài ban cho vua điều lòng mình ao ước,

Và làm thành mọi kế hoạch của người!

5 Chúng tôi reo mừng vì vua được giải cứu,

Nhân danh Đức Chúa Trời, chúng tôi giương cao ngọn cờ của chúng tôi.

Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành mọi điều vua khẩn cầu.

6 Bây giờ tôi biết Đức Giê-hô-va cứu người được xức dầu của Ngài;

Từ trên trời thánh Ngài sẽ đáp lời vua cầu xin

Bằng quyền năng cứu rỗi của tay phải Ngài.

7 Người nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa,

Nhưng chúng ta nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng ta.

8 Những người nhờ cậy ngựa và xe sẽ bị hạ xuống và ngã nhào,

Còn chúng ta sẽ trỗi dậy và đứng thẳng lên.

9 Lạy Đức Giê-hô-va là Vua, xin cứu giúp!

Nguyện Ngài nhậm lời chúng con trong ngày chúng con kêu cầu!

Suy ngẫm

C.1-5 Lời cầu nguyện cho sự thành công của vị vua. Trong những câu này hội chúng nói với vị vua (“ngươi”) với một lời cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ trả lời lời cầu nguyện của ông, bảo vệ ông khỏi các kẻ thù, ban cho ông sự trợ giúp, và hỗ trợ ông. Gọi tất cả những điều của “sự cứu” này (c.5) là nhận biết rằng nó đến từ Đức Chúa Trời như một món quà…

C.6-8 Hãy công bố sự dạn dĩ chỉ ở trong Chúa. Bây giờ những người thờ phượng chuyền từ việc nói với vị vua sang nói về ông. Họ đặt sự dạn dĩ của mình chỉ ở trong Đức Chúa Trời, Đấng cứu người được xức dầu của Ngài. C.20:9 Đức Chúa Trời ơi, hãy cứu vị vua! Các từ cứu và “sự cứu” được lặp lại trong Thi Thiên này (c.5, 6, 9).

C.1-9 Bài ca này dường như đã được một vị vua hát trong sự thờ phượng trước khi ra trận. Trong những ngày đó, vị vua sẽ tập hợp dân sự của ông lại để thờ phượng trước khi ra trận. Trước tiên, như một lời cầu thay cho vị vua, họ xin phước hạnh (chiến thắng) của Đức Chúa Trời (c.1-5). Sau đó vị vua hoặc các thầy tế lễ công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu nguyện của họ và chiến thắng sẽ đến (c.6-8). Cuối cùng, hội chúng sẽ cầu nguyện ngắn gọn, nhưng khẩn thiết xin sự trợ giúp của Đức Chúa Trời (c.9). Bởi vì bài ca này nói về tình cảnh tuyệt vọng như cuộc chiến, trong số các Thi Thiên, đây có lẽ là bài ca mềm mại nhất.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Để chiến thắng trong chiến trận, bạn sẽ cần những chiến thuật tốt hơn và vũ khí vượt trội hơn kẻ thù của bạn. Tuy vậy, trước tất cả những điều này, dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ tin rằng kết quả của trận chiến không phụ thuộc vào chiến thuật hoặc sự hơn hẳn của vũ khí, nhưng phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Bạn có đang gặp phải một tình thế khó khăn trong cuộc sống của bạn hay không? Thay vì tìm kiếm những cách giải quyết của con người, trước tiên hãy tìm kiếm sự giúp đỡ cho bạn từ Đức Chúa Trời. 

Cầu nguyện: Chúa ơi, khi con ở trong bất kỳ tình thế khó khăn nào, hãy giúp con tìm kiếm sự trợ giúp của Ngài trước tiên.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử-Ký 13-15

Ngày 27 – Bài Ca Chiến Thắng

Hoithanh.com – Tác giả Thi Thiên cầu nguyện trước trận chiến rằng những người tin cậy nơi danh Chúa sẽ đứng vững. Những người trông cậy nơi xe và ngựa sẽ đổ ngã.

Thi Thiên 20:1-9

1 Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời vua trong ngày gian truân!

Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi!

2 Từ nơi thánh, xin Ngài đưa tay giúp vua,

Từ Si-ôn xin Chúa đỡ nâng vua!

3 Nguyện Ngài nhớ đến mọi lễ vật vua dâng,

Và vui nhậm những tế lễ thiêu của người! (Sê-la)

4 Cầu xin Ngài ban cho vua điều lòng mình ao ước,

Và làm thành mọi kế hoạch của người!

5 Chúng tôi reo mừng vì vua được giải cứu,

Nhân danh Đức Chúa Trời, chúng tôi giương cao ngọn cờ của chúng tôi.

Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành mọi điều vua khẩn cầu.

6 Bây giờ tôi biết Đức Giê-hô-va cứu người được xức dầu của Ngài;

Từ trên trời thánh Ngài sẽ đáp lời vua cầu xin

Bằng quyền năng cứu rỗi của tay phải Ngài.

7 Người nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa,

Nhưng chúng ta nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng ta.

8 Những người nhờ cậy ngựa và xe sẽ bị hạ xuống và ngã nhào,

Còn chúng ta sẽ trỗi dậy và đứng thẳng lên.

9 Lạy Đức Giê-hô-va là Vua, xin cứu giúp!

Nguyện Ngài nhậm lời chúng con trong ngày chúng con kêu cầu!

Suy ngẫm

C.1-5 Lời cầu nguyện cho sự thành công của vị vua. Trong những câu này hội chúng nói với vị vua (“ngươi”) với một lời cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ trả lời lời cầu nguyện của ông, bảo vệ ông khỏi các kẻ thù, ban cho ông sự trợ giúp, và hỗ trợ ông. Gọi tất cả những điều của “sự cứu” này (c.5) là nhận biết rằng nó đến từ Đức Chúa Trời như một món quà…

C.6-8 Hãy công bố sự dạn dĩ chỉ ở trong Chúa. Bây giờ những người thờ phượng chuyền từ việc nói với vị vua sang nói về ông. Họ đặt sự dạn dĩ của mình chỉ ở trong Đức Chúa Trời, Đấng cứu người được xức dầu của Ngài. C.20:9 Đức Chúa Trời ơi, hãy cứu vị vua! Các từ cứu và “sự cứu” được lặp lại trong Thi Thiên này (c.5, 6, 9).

C.1-9 Bài ca này dường như đã được một vị vua hát trong sự thờ phượng trước khi ra trận. Trong những ngày đó, vị vua sẽ tập hợp dân sự của ông lại để thờ phượng trước khi ra trận. Trước tiên, như một lời cầu thay cho vị vua, họ xin phước hạnh (chiến thắng) của Đức Chúa Trời (c.1-5). Sau đó vị vua hoặc các thầy tế lễ công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu nguyện của họ và chiến thắng sẽ đến (c.6-8). Cuối cùng, hội chúng sẽ cầu nguyện ngắn gọn, nhưng khẩn thiết xin sự trợ giúp của Đức Chúa Trời (c.9). Bởi vì bài ca này nói về tình cảnh tuyệt vọng như cuộc chiến, trong số các Thi Thiên, đây có lẽ là bài ca mềm mại nhất.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Để chiến thắng trong chiến trận, bạn sẽ cần những chiến thuật tốt hơn và vũ khí vượt trội hơn kẻ thù của bạn. Tuy vậy, trước tất cả những điều này, dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ tin rằng kết quả của trận chiến không phụ thuộc vào chiến thuật hoặc sự hơn hẳn của vũ khí, nhưng phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Bạn có đang gặp phải một tình thế khó khăn trong cuộc sống của bạn hay không? Thay vì tìm kiếm những cách giải quyết của con người, trước tiên hãy tìm kiếm sự giúp đỡ cho bạn từ Đức Chúa Trời. 

Cầu nguyện: Chúa ơi, khi con ở trong bất kỳ tình thế khó khăn nào, hãy giúp con tìm kiếm sự trợ giúp của Ngài trước tiên.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử-Ký 13-15

Bình Luận:

You may also like