Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Hãy Phục Hồi

Ngày 21 – Hãy Phục Hồi

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Cô-rinh-tô 13:1-13

1 Đây là lần thứ ba tôi đến với anh em. “Mọi vấn đề sẽ được xác lập dựa trên lời của hai hoặc ba nhân chứng.” 2 Trong chuyến thăm anh em lần thứ hai, tôi đã cảnh báo với những kẻ trước đây đã phạm tội và với mọi người khác rồi. Bây giờ khi vắng mặt, tôi lại cảnh báo anh em rằng nếu tôi đến lần nữa, tôi sẽ không dung thứ đâu, 3 vì anh em đòi hỏi một bằng chứng cho thấy Đấng Christ phán qua tôi. Ngài không mềm yếu trong việc cư xử đối với anh em đâu, nhưng Ngài là Đấng đầy uy quyền giữa anh em. 4 Mặc dù Ngài đã chịu đóng đinh vào thập tự giá trong tình trạng yếu đuối, nhưng Ngài đang sống với quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng vậy, dù yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ sống với Ngài, để cư xử với anh em.

5 Hãy thử tra xét chính mình để xem anh em còn ở trong đức tin chăng! Hãy tự kiểm chứng mình đi. Anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ đang ở trong anh em sao? Trừ phi anh em không đạt tiêu chuẩn. 6 Tôi hi vọng anh em nhận biết rằng chúng tôi không phải không đạt tiêu chuẩn. 7 Nhưng tôi cầu xin Đức Chúa Trời để anh em không làm những gì sai trái, không phải để chứng tỏ chúng tôi đạt tiêu chuẩn, nhưng để anh em có thể làm những điều đúng, cho dù chúng tôi có thể bị xem như không đạt tiêu chuẩn. 8 Vì chúng tôi không thể làm điều gì nghịch lại chân lý mà chỉ thuận theo chân lý. 9 Chúng tôi vui mừng vì khi chúng tôi yếu đuối, anh em vẫn mạnh mẽ. Điều chúng tôi cầu xin, ấy là anh em đạt đến sự trọn vẹn. 10 Vậy nên, khi vắng mặt, tôi viết điều nầy để khi có mặt, tôi khỏi phải sử dụng một cách nghiêm khắc thẩm quyền mà Chúa đã ban cho tôi, là thẩm quyền để xây dựng chứ không phải để phá đổ.

11 Cuối cùng, thưa anh em, hãy vui mừng lên, hãy cố gắng đạt đến sự trọn vẹn, hãy khích lệ nhau, hãy đồng một tâm trí, hãy sống thuận hòa, thì Đức Chúa Trời của tình yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. 12 Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Tất cả thánh đồ chào thăm anh em. 13 Nguyện xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Đức Thánh Linh ở với tất cả anh em!

Suy ngẫm

C.4-9 Phao-lô là người yếu đuối. Nhưng với quyền năng của Đấng Christ phục sinh, ông khuyên Hội Thánh Cô-rinh-tô, nài xin tất cả mọi người của hội thánh xem xét và kiểm tra chính mình để biết liệu họ có đức tin hay không. Qua việc này, các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô sẽ từ bỏ điều ác và lớn lên là một cộng đồng Cơ-Đốc nhân được phục hồi. Trước chuyến thăm lần thứ ba của Phao-lô, bức thư này (2 Cô-rinh-tô) là lời khuyên và sự cảnh báo cuối cùng cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Đối với những người đang bị đe dọa bởi sự sửa phạt, Phao-lô dành cho cơ hội cuối cùng, qua bức thư này, để ăn năn (c.10).

C.13:4 Theo gương mẫu sự yếu đuối của chính Đấng Christ, Phao-lô cũng yếu đuối vì dân sự của Đức Chúa Trời, bày tỏ cho họ bằng chứng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời và sự vinh hiển trong Đấng Christ, qua sự chịu khổ của chính ông. Nhưng cũng giống như Đấng Christ, Phao-lô sẽ bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời trong việc đoán xét cách ứng xử và đức tin của người Cô-rinh-tô.

C.13:7-9 Phao-lô dường như lại một lần nữa thất bại bởi thông báo một kế hoạch (lần này đáp lại là sự đe dọa bị phán quyết) điều không thực hiện được. Sự thất bại rõ ràng này, giống như sự phán xét, lại tạo dựng lẽ thật của Phúc âm, mục đích ban đầu không phải là phá vỡ, mà là gây dựng Hội Thánh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Phao-lô nói rằng lý do ông viết các bức thư và đến thăm các hội thánh là bởi ông hy vọng tất cả các hội thánh sẽ đứng vững và được lành mạnh. Cộng đồng (Hội Thánh) là Thân thể của Chúa. Nếu bạn là một phần của Thân thể của Đấng Christ, thì bạn phải có cùng niềm hy vọng như của Phao-lô. Để hy vọng cộng đồng đức tin trở nên lành mạnh, hãy tìm kiếm điều bạn có thể khiến nó xảy ra.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp Hội Thánh của con đứng vững bằng lẽ thật – hiệp một bởi là một Thân thể của Chúa.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: I Sử-Ký 23-25

Bình Luận:

You may also like