Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Tạ Ơn Vì Chiến Thắng

Ngày 28 – Tạ Ơn Vì Chiến Thắng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 21:1-13

1 Lạy Đức Giê-hô-va, vua vui mừng nhờ năng lực Ngài,

Vì sự giải cứu của Ngài, người hoan hỉ biết bao!

2 Chúa đã ban cho người điều lòng người ao ước,

Cũng không từ chối điều môi người cầu xin. (Sê-la)

3 Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người;

Đội trên đầu người mão triều bằng vàng ròng.

4 Người cầu xin Chúa ban sự sống, và Chúa đã ban cho người,

Đến nỗi ban cho người ngày tháng dài lâu vô cùng.

5 Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn;

Chúa mặc cho người sự tôn trọng và oai nghi.

6 Chúa ban cho người phước lành mãi mãi;

Sự hiện diện của Chúa khiến người hớn hở, mừng vui.

7 Vì vua tin cậy Đức Giê-hô-va,

Nhờ sự nhân từ của Đấng Chí Cao, Người sẽ không rúng động.

8 Tay vua sẽ bắt được tất cả kẻ thù của Ngài;

Tay phải vua sẽ tóm lấy những kẻ ghét Ngài.

9 Khi Chúa hiện diện,

Ngài làm cho chúng như lò lửa hừng;

Trong cơn thịnh nộ, Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng

Và lửa sẽ thiêu đốt chúng đi.

10 Chúa sẽ hủy diệt con cháu chúng khỏi mặt đất,

Và dòng dõi chúng khỏi con cái loài người.

11 Dù chúng toan tính chống lại Chúa

Và dùng mưu kế hiểm độc, chúng cũng không thể thành công.

12 Chúa sẽ khiến chúng quay lưng bỏ chạy,

Ngài giương cung nhắm vào mặt chúng.

13 Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sức mạnh Ngài!

Chúng con sẽ hát xướng và ngợi ca quyền năng của Ngài.   

Suy ngẫm

C.3-13 Tác giả Thi Thiên ngợi khen sự tốt lành của Đức Chúa Trời, Đấng giải cứu và ban sự chiến thắng cho vị vua. Ông xưng nhận rằng đó là chính Đức Chúa Trời dẫn dắt vị vua đến thắng lợi, bảo vệ dân Y-sơ-ra-ên, và ban cho sự vinh quang và sự vĩ đại (c.3-6). Tuy nhiên, tác giả Thi thiên không sống bằng những chiến thằng trong quá khứ. Ông dạn dĩ bởi vì ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài đối với họ (dân Y-sơ-ra-ên) sẽ hiện điện mãi mãi. Thêm vào đó, chừng nào họ còn tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Y-sơ-ra-ên sẽ tiếp tục chiến thắng trong tương lai (c.7-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Bạn sẽ không quên ân điển Đức Chúa Trời đã ban trong quá khứ, và sẵn sàng cho tương lai một cách đúng đắn, nếu bạn ở trong mối quan hệ ngay lành với Đức Chúa Trời trong thời hiện tại. Đừng cứ ở mãi trong quá khứ hoặc hãy quyết định làm tốt hơn trong tương lai. Thay vào đó, hãy nghĩ xem bạn phải làm gì để sống trong một mối quan hệ ngay lành với Đức Chúa Trời ngày hôm nay. 

C.8–12 Dạn dĩ cho tương lai. Người nói với bạn  có thể vẫn là Đức Chúa Trời, như ở trên, nhưng dường như tốt hơn, khinhận thấy đó là vị vua, người sẽ tiếp tục những việc chinh phục về quân sự thay  mặt cho dân sự. Như đã nói ở trên,  cần phải nhìn thấy rằng những kẻ thù này là những kẻ ghét vị vua và hoạch định điều ác chống lại ông.

C.9 Khi vị vua sống theo lý tưởng của Đa-vít, Đức Chúa Trời sử dụng sự thù nghịch chống lại vị vua giống như sự thù nghịch chống lại những mục đích của chính Ngài và như vậy, chống lại chính Ngài, do đó vị vua tin kính là công cụ của cơn giận của Đức Chúa Trời. C.21:13 Xin được tôn cao! Chúa được tôn cao khi Ngài bày tỏ quyền năng Ngài trong việc khiến vị vua trung tín được thành công.

Cầu nguyện: Chúa ơi, chừng nào con còn sống, con muốn bày tỏ sự biết ơn đến Ngài. Xin hãy giúp con luôn luôn nương cậy nơi Ngài và bước đi trong đường lối Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử-Ký 16-18

Bình Luận:

You may also like