Chọn Ân Điển, Không Cay Đắng

“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn...

Những Lời Cầu Nguyện Khi Tấm Lòng Trĩu Nặng

1. CẦU NGUYỆN MẠNH SỨC Thưa Cha, tạ ơn Cha vì sự vĩ đại của Ngài. Con tạ ơn Ngài vì khi con yếu đuối,...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 159: Hòn Đá Góc Nhà

Link bài đọc: https://youtu.be/4P60C1yXT1c Kinh thánh: Ma-thi-ơ 21:42-46 42 Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Các...

Chúa Lên Trời Để Chúng Con Được Phước

40 ngày sau Lễ Phục Sinh là Lễ Thăng Thiên. Ở những đất nước mà Cơ đốc giáo là quốc giáo người ta...

Chúa Giê-xu Chữa Lành: Hy Vọng Từ Người Đàn Bà Đưa Tay Chạm Đến...

Sáng nay tôi mời bạn đọc câu chuyện về người đàn bà được chữa lành khi đưa tay chạm vào vạt áo...

Nhận Biết Chúa – Phần 6: Chúa Đời Đời

Từ ‘đời đời’ có nghĩa là trường tồn mãi mãi, không có khởi đầu và không có kết thúc. Do đó, khi...

Thi Thiên 9:1-3 – Khi Chúa Hiện Diện

Con sẽ hết lòng cảm tạ CHÚA; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài.

Tin Cậy Chúa Mỗi Một Ngày

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình...

Lời Cầu Nguyện Khi Bạn Cảm Thấy Yếu Đuối

“..Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 158: Hãy Ăn Năn Khi Còn Cơ Hội

Link bài đọc: https://youtu.be/Zs1ZpxDzPKw Kinh thánh: Ma-thi-ơ 21:33-41 33 Hãy nghe lời ví dụ khác. Có...