Vâng Phục

"Vì nỡ nào tôi thấy được tai nạn xảy đến cho dân tộc tôi, và lòng nào nỡ xem được sự hủy diệt dòng...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 48: Đức tin lớn

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 8:5-135Khi Đức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài, 6mà xin rằng: Lạy Chúa,...

Cầm Giữ Môi Lưỡi

“Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình.” – Gia-cơ 3:2 Chúng ta...

Tình Yêu Thương Phủ Che Mọi Sự

Giờ phút ấy, A-đam và E-va xấu hổ nhìn nhau, họ thấy mình loã lồ, trơ trụi, trần truồng. Mọi ô dơ tội lỗi...

Tình Yêu Không Điều Kiện

“Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng...

Thi Thiên 72: Xin Đổ Đầy Con Bằng Sự Trọn Vẹn Của Ngài

“Vì Ngài sẽ giải kẻ thiếu thốn khi nó kêu cầu, Và cứu người khốn cùng không có ai giúp đỡ. Người...

Sao Là Ghen Ghét Hận Thù Mà Không Là Yêu Thương?

Sao là ghen ghét, thù hận mà không là #Yêuthương? Sao phải buồn bã, muộn phiền mà không là #Vuimừng, thỏa lòng? Sao cứ bất an,...

Chúa Thật Tốt Lành

Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người theo hình ảnh và ảnh tượng của Ngài. Ngài tạo dựng nên A-đam, đặt ông là...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 47: Tình yêu làm trọn Luật pháp

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 8:1-41Khi Đức Chúa Jêsus ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. 2Nầy, có một người...

Những Lời Cầu Nguyện Ngắn Tiếp Lửa Cho Ngày Của Bạn

Cầu nguyện buổi sáng là một cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới. Tuy nhiên không phải ai cũng có nhiều thời...