Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 11: Ngợi Khen & Khẳng Định

Người vợ được Chúa tạo nên để giúp hoàn thiện người chồng, chứ không phải để cạnh tranh với chồng. Sáng Thê Ký 2:18...

Ngày 30: Cầu Nguyện Cho Tương Lai Của Chồng

Link bài đọc: https://youtu.be/hKVXFeVjbqk Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...

Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 21: Người Cha – Nhà Tiên Tri

Là thầy tế lễ, chúng ta đại diện cho gia đình mình trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng với vai trò là một tiên...

Ngày 14: Cầu Nguyện Cho Sự Ngay Thẳng Chính Trực Của Chồng Bạn

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống...

TẬN HIẾN CHO HÔN NHÂN – Bài 3: BƯỚC ĐI TRONG SỰ HIỆP NHẤT

  Amốt 3:3 – “Nếu hai người không đồng ý với nhau thì há cùng đi chung đường được sao” Để có một mối quan hệ...

Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 27: Nhu Cầu Về Cảm Xúc

Trong sách II Sa-mu-ên 13:1, 11-15 xảy ra một câu chuyện đáng buồn giữa Am-nôn và em gái cùng cha khác mẹ là Ta-ma. “Áp-sa-lôm,...

Tôi Có Thể Làm Gì Để Khích Lệ Một Người Bạn Cùng Cơ Quan...

Câu hỏi: Một người bạn cùng cơ quan nói rằng cuộc hôn nhân của cô đã kết thúc, và tôi có thể thấy cô đang...

Chứng Kiến Nhiều Người Bạn Của Tôi Ở Trong Các Hôn Nhân Đổ Vỡ,...

"Không có gì mang lại nhiều niềm vui hơn là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, và không có gì mang lại nhiều đau...

Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 23: Người Cha Như Là Vua

Là thầy tế lễ, người cha đại diện cho gia đình trước mặt Đức Chúa Trời. Là tiên tri, người đại diện cho Chúa...

Ngày 18: Cầu Nguyện Cho Vai Trò Làm Cha Của Chồng Bạn

Link bài đọc: https://youtu.be/KtP90ej1IoE Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông...