Bốn Phẩm Chất Tốt Đẹp Của Một Người Nữ Tin Kính Chúa

Một người nữ trong nhà Chúa mang trong mình cơ hội trở thành người đem lại tầm ảnh hưởng vô cùng lớn cho gia...

Thánh Thi 4: Bài cầu nguyện buổi chiều

Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng dùng với các nhạc cụ bằng dâyLạy Đức Chúa Trời công chính của con! Khi...

Phước Hạnh Cùng Sự Thương Xót của Chúa Theo Đuổi Chúng Ta

“Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu...

Hiệp Một Trong Thân Thể Đấng Christ

Ê-phê-sô 5:18-20 có chép “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh,...

4 Lời Cầu Nguyện Và 10 Câu Kinh Thánh Cầu Xin Sự Chữa Lành

Bạn có đang phải đối mặt với một căn bệnh khó chữa, hay sự đau yếu mệt mỏi hay một chứng bệnh nào đó...

Tình Yêu Thương Có Động Cơ Thánh Sạch

“Anh chị em hãy tự xét mình xem có ở trong đức tin không” – 2 Cô-rinh-tô 13:5 BDMhttps://youtu.be/n2xy8C6gYFUChỉ có Chúa và chúng ta...

Thánh Thi 3: Chúa Là Đấng Giải Cứu

 Thánh Thi 3: 1-8“1 CHÚA ơi! Biết bao nhiêu người là kẻ thù tôi. Biết bao nhiêu người nổi dậy chống tôi. 2 Biết bao nhiêu người...

Học Cách Quản Lý Cảm Xúc

https://youtu.be/_babnJ4eZD0Con người chúng ta sẽ như thế nào nếu như không bị chi phối bởi cảm xúc? Liệu mọi quyết định hoặc cách mà...

Tin Cậy Tuyệt Đối

https://youtu.be/IIwzixBzk9c“Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 3: Thờ Phượng Và Dâng Hiến

https://youtu.be/cLWf79LLvYoKinh thánh: Ma-thi-ơ 2:1-12 1Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác-sĩ ở đông-phương...