Học Cầu Nguyện

Mục sư Dennis Mc Callum, người thành lập và là mục sư dẫn dắt Hội Thánh có 5000 thành viên Xenos Christian Fellowship ở...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 44: Làm vì mình hay làm vì Chúa?

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 7:21-2321Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng...

Cầu Xin Theo Ý Chúa Hay Theo Ý Riêng

Bạn thân mến! Bạn có đang vật vã cầu xin Chúa một điều gì đó chỉ bởi bạn muốn giống như đời này không? Bạn...

Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 4: Giữ Gìn Trang Phục Của Sự...

Ma-thi-ơ 22:2-14 chép rằng: “2 Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình....

Phấn Hưng Đến Bởi Ăn Năn Và Từ Bỏ Đời Sống Cũ

1 Sa-mu-ên 5, 6, 7 Phi-li-tin đem hòm giao ước của Chúa về đặt trong đền thờ thần Đa-gôn Đức Chúa Trời giáng tai hoạ cách...

Sự Ngợi Khen Ngài Hằng Ở Nơi Môi Miệng Con

Chúa ơi con sẽ chúc tụng Ngài luôn luôn, tôn cao danh Ngài mãi mãi. Sự ngợi khen Ngài hằng ở nơi môi miệng...

Trong Tay Chúa, Nỗi Đau Của Chúng Ta Không Bao Giờ Vô Ích

Tôi đã bị một người bạn làm tổn thương bằng lời bình luận vô tình. Phản ứng đầu tiên của tôi là buồn bực,...

7 Lời Cầu Nguyện Trước Khi Đi Ngủ

1. Hãy trao sự Lo Lắng của bạn lên cho Ngài.  “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 43: Nhờ trái biết cây

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 7:16-20 16Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận-biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là...

Hãy Trở Nên Giống Như Chúa Giê-xu

Đức Chúa Giê-xu chính là tấm gương hoàn hảo đối với không chỉ Cơ Đốc Nhân mà với toàn nhân loại. Ngài chính là...