Kính Sợ Chúa – Phần 17: Cơ Đốc Nhân Tin Kính Tại Nơi Làm...

Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 1:15-17 có chép rằng: “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong...

Đức Chúa Trời Là Nguồn Của Mọi Sự An Ủi

Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã...

Thánh Thi 16:10-11 – Mầu Nhiệm của Sự Sống Lại

“Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa...

Giá Trị Đời Này hay Giá Trị Đời Đời?

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đởi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn...

Kỳ Hạn của Chúa

“Sa-ra thụ thai, sinh cho Áp-ra-ham một con trai khi tuổi ông đã già, đúng kỳ hạn mà Đức Chúa Trời đã hứa với...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 11: Bài Giảng Độc Nhất Vô Nhị

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:1-21Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn-đồ đến gần. 2Ngài...

Bởi Sự Thương Khó Của Chúa Mà Tôi Chọn

Thật là yên tĩnh và rất sớm. Tách cà phê đang nghi ngút khói. Bầu trời vẫn còn tối. Thế giới vẫn còn ngủ...

Tình Yêu Vĩ Đại Của Ngài Nơi Đau Khổ Tận Cùng

"Về phần chúng ta, chỉ là sự công-bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một...

Thánh Thi 22: Lời Tiên Tri về Sự Thương Khó

“1 Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Sao Ngài cách xa, không giải...

Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi

“Sau các việc đó, lời của Đức Giê-hô-va đến với Áp-ram qua một khải tượng: “Hỡi Áp-ram, đừng sợ! Ta là cái thuẫn cho...