Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 3: Làm thế nào để bản thân...

Có ba loại công bình được đề cập trong Kinh Thánh: Thứ nhất: Sự công bình của con người

Cầu Nguyện Mỗi Khi Gặp Áp Lực Và Căng Thẳng

Trong cuộc sống này, bất kể chúng ta là ai, cũng đều phải vật lộn với áp lực từ nhiều phía. Nhưng những áp...

Lịch Cầu Nguyện Tháng 1/2020: Cầu nguyện cho các nhu cầu về giáo dục

Nạn mù chữ là điều phổ biến trong cộng đồng người nghe Chương trình Phát Thanh Phụ nữ và Hy vọng ở Nam...

Nhìn Lại Chặng Đường Đã Qua

“Ngày giờ qua, qua, qua dường như tên bắn chóng quá. Nuớc chảy qua, bóng cũ qua. Kìa một năm qua, đâu còn...

Tạ Ơn Chúa Vì Một Năm Đã Qua

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 42: Vàng thau lẫn lộn

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 7:15 15Hãy coi chừng tiên-tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật...

Người nữ được Chúa đẹp lòng – Bài 7: Tấm lòng yêu thương

"Phải dạy đàn bà trẻ biết yêu chồng mình" - Tít 2:4 Đức Chúa Trời đặt để sự nhận...

Cầu Xin Sự Bình An Và Cứu Chuộc Cho Gia Đình

    “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyền xin...

Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 2: Ngụ ngôn về những người nữ...

Ma-thi-ơ 25:1-13 - “Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng...

Đừng Bỏ Cuộc

                               “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho...