Sự Dẫn Dắt Của Chúa

https://youtu.be/L0hFIKhpTkkLời của Đức Chúa Trời giúp chúng ta không nghi ngờ rằng chúng ta đã được tạo ra từ Ngài và bởi Ngài và...

Cảnh Báo Về Ngày Sau Rốt

https://youtu.be/xrBuPgnHf902Ti-mô-thê 3: 1-5 “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham...

Thánh Thi 2 – Phần 2 và hết: Vở Kịch về Đấng Mê-si-a –...

https://youtu.be/H40lmiHnSBMThánh Thi 2:7-12“Ta sẽ truyền sắc chỉ của CHÚA. Ngài phán cùng Ta: "Con là con Ta, Ngày nay, chính Ta đã sinh con." Hãy...

Thánh Thi 2 – Phần 1: Vở Kịch về Đấng Mê-si-a – Hai Màn...

https://youtu.be/U8_AElusVxkThánh Thi 2:1-61 Tại sao các nước náo loạn? Các dân mưu phản hư không? 2 Các vua trần gian nổi dậy, Các lãnh tụ cùng nhau...

Bước Đi Theo Chúa Giê-xu Nghĩa Là Yêu Thương Mọi Người Xung Quanh

https://youtu.be/5QOcQ2mnets“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.” – I Cô-rinh-tô 13:7 (BHĐ)Bạn...

Đời Sống Được Biến Đổi Nhờ Mang Lấy Tâm Trí Mới

https://youtu.be/Bxumed0N3LUChúng ta đều mong muốn Chúa cất khỏi chúng ta mọi nan đề, bệnh tật, đau khổ và buồn phiền. Nhưng Chúa lại muốn...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 2: Đức Chúa Trời Ở Cùng Con Người

https://youtu.be/zFmt6GANTMgKinh thánh: Ma-thi-ơ 1:18-25 18Vả, sự giáng-sanh của Đức Chúa Jêsus-Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép,...

Lời Cầu Nguyện Cho Chồng Tương Lai Của Con Gái Bạn

https://youtu.be/vChmzr78wjkSau hậu quả của các cuộc hôn nhân thất bại và tan vỡ, hy vọng dành cho thế hệ tiếp theo nằm ở đâu?“Vậy...

Thắng Được Tâm Trí Của Bạn

https://youtu.be/9YcqBy9tCis“Con chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa. Mãi mãi và cho đến cuối cùng.” – Thi Thiên 119:112 (BHĐ)Lý do mà hầu hết...

Gia-cơ, Người Nô Lệ của Chúa

https://youtu.be/Hr6UauL1kfkGia-cơ, đầy tớ của Ðức Chúa Trời và của Ðức Chúa Jesus Christ … (Gia-cơ 1:1a)Truyền thống cho rằng tác giả của thư Gia-cơ là...