Home Văn Phẩm Vương Quốc Chúa

Vương Quốc Chúa

by Thanh Hữu
30 đọc

Vương quốc Chúa là vương quốc đời đời,
Quyền cai trị của Chúa tồn tại từ thế hệ nầy qua thế hệ kia. (Thi-thiên 145:13)

Có hai vương quốc cho người,
Nước trên trần thế, nước trời vinh quang.
Nước trần ngắn ngủi thời gian,
Nước trời vĩnh cửu bình an đời đời.

Nước trần tạm bợ mà thôi,
Chú tâm hưởng thụ, vui chơi, sang giàu.
Tiếng tăm, địa vị tranh nhau,
Hơn thua, vinh nhục niềm đau tâm hồn.

Nước trần vật chất tự tôn,
Góp thu của cải, tưởng còn dài lâu.
Công danh, quyền lực không đâu,
Lá rơi dòng nước, dưới cầu cuốn trôi.

Nước Chúa uy lực tinh khôi.
Từ uyên nguyên đến muôn đời vô chung.
Nước Chúa vinh hiển khôn cùng,   [1]
Dành cho những kẻ kính cung thờ Ngài.

Cho kẻ tin Chúa Ngôi Hai,
Xuống trần chịu chết triển khai linh quyền,
Đem ta khỏi chốn truân chuyên,
Khỏi nơi hư mất, đến miền vĩnh sinh.  [2]

Ngày nay trên bước linh trình,
Cùng nắm tay Chúa đồng hành bước đi.  [3]
Dù cho thế giới hiểm nguy,
Thiên tai, dịch lệ phủ vây quanh mình.[4]

Lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh,  [5]
Mắt chăm mục đích hoàn thành ý Cha.
Mai đây ta sẽ về “nhà”,
Bên ngôi vinh hiển trời hoa thiên đàng.

Nước Chúa phước hạnh vinh quang,
Quyền năng, toàn thắng, vĩnh an đời đời.
Nước Chúa vững lập đất trời,  [6]
Muôn dân trên đất dâng lời ngợi khen.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Thi-thiên 145:11

[2] Giăng 11:25 

[3] Cô-lô-se 2:6

[4] Thi-thiên 91:6, 5 

[5] Công-vụ các Sứ-đồ 8:29, 10:19

[6] Thi-thiên 33:11, Thi-thiên 119:89

Bình Luận:

You may also like