Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 38: Chúa Có Thực Sự Tạo Nên Thế Giới Trong Sáu Ngày Không?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 38: Chúa Có Thực Sự Tạo Nên Thế Giới Trong Sáu Ngày Không?

30 đọc

Đúng vậy, Giê-rê-mi nói với Chúa, “Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả” (Giê-rê-mi 32:17). Trên thực tế, Chúa có thể đã tạo nên cả vũ trụ trong sáu giây. Nhưng Chúa thích thú công việc sáng tạo nên Ngài đã kéo dài thời gian làm việc.

Cơ đốc nhân có các quan điểm khác nhau về sự sáng tạo thế giới. Những người tin rằng các ngày sáng tạo thế giới trong Sáng thế ký chỉ có 24 giờ nói rằng trái đất chỉ có từ 6.000 đến 10.000 năm tuổi. Bởi họ tin rằng trái đất còn khá trẻ, họ được gọi là Nhà Sáng Thế Trái Đất Trẻ.

Một số Cơ đốc nhân khác nói rằng Chúa sáng tạo ra thế giới 4,5 tỉ năm trước. Bởi họ tin rằng trái đất rất già, họ được gọi là Nhà Sáng Thế Trái Đất Già. Họ nói rằng “ngày” trong thời sáng thế ở trong sáu giai đoạn khác nhau. Mỗi giai đoạn kéo dài hàng triệu năm và Chúa đã rất bận rộn để sáng tạo trong mỗi thời kỳ.

Nhiều người ngày nay không tin Chúa. Họ không tin là Ngài tạo ra thế giới và tất cả sự sống trong đó. Họ nói rằng mọi thứ xảy ra đều do ngẫu nhiên, và thuyết tiến hóa khiến cho sự sống xảy ra. Nhưng các Cơ đốc nhân tin vào Sự Sáng Tạo Thông Minh chỉ ra rằng thuyết tiến hóa không thể tự nó vận hành. Những Cơ đốc nhân này nói rằng Chúa sử dụng thuyết tiến hóa để tạo ra sự sống, nhưng Ngài đã dẫn dắn nó tới từng chi tiết.

Tất cả các Cơ đốc nhân tin Chúa và tin rằng Ngài đã tạo nên thế giới và sự sống trong đó. Nhưng họ có các cách khác nhau để giải thích cách Ngài thực hiện.

Đây là một trong những bằng chứng tốt nhất cho thấy Chúa đã tạo sự sống; các nhà khoa học đã phát hiện ra cách sự sống vận hành tương tự với các mã máy tính. Những mã này đã khiến cho sự sống xảy ra. DNA được viết bằng mã và dường như được tạo ra bởi một nhà thiên tài máy tính.

Hiện nay khi con thấy một mã máy tính, con biết có một người thông minh đã tạo ra nó. Nếu con bảo với bạn bè là một trò chơi trên máy tính mới ra rất hay tự tạo ra nó, thì mọi người sẽ cười con. Chẳng ai tin con đâu. Cũng vậy, khi con thấy những cái mã tuyệt vời đã khiến cho sự sống vận hành, con biết có Đấng thiên tài đã sáng tạo cái mã đó. Sự sống chỉ ra rằng có một Đấng siêu thông minh đã tạo ra nó. Đấng đó là Đức Chúa Trời.

Cũng vậy, vũ trụ này luôn hoà hợp để hỗ trợ sự sống. Nếu các định luật khoa học chỉ cần khác đi một chút, sự sống sẽ không tồn tại. Nhưng sự sống đã tồn tại. Điều này chứng minh chính Chúa đã tạo ra các định luật điều khiển cả vũ trụ.

*****

Con nghĩ Chúa đã tạo nên trái đất và sự sống trên đấy như thế nào?

Tại sao con tin có một Đấng siêu thông minh đã tạo ra tự nhiên?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like