Home Văn Phẩm Bài thơ: Đừng so sánh ganh tị

Bài thơ: Đừng so sánh ganh tị

by Thanh Hữu
30 đọc

Lòng con đừng ganh tị với kẻ tội lỗi, Nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Vì chắc chắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp,  Và hi vọng của con sẽ chẳng thành ra luống công. (Châm ngôn 23:17-18)

Muốn cho thanh thản cuộc trần,
Ta đừng ganh tị, định phân với người. [1]
Tháng ngày gió thoảng mây trôi,
Thỏa lòng, phước hạnh trong đời Chúa ban.

Đừng nên so sánh khôn ngoan,
So sánh học thức, giàu sang, chức quyền.
Khả năng, danh vọng, bạc tiền,
Gia đình, con cháu, nhân duyên, cửa nhà.

Chúa đã định trước cho ta, [2]
Khi vào thế giới trải qua cuộc đời.
Hoàn cảnh thử nghiệm ai ơi,
Thành công, thất bại một thời chóng qua.

Gieo gặt tùy loại quả, hoa
Ngắn dài đã định cho ta sẵn rồi.
Bao lần ganh tị với người,
Ta thường hỏi Chúa sao đời bất công?

Kẻ ác lại được hanh thông ?  [3]
Người ngay thử thách, buồn lòng, cô đơn ?
Ý Chúa huyền nhiệm cao hơn [4]
Thử vàng, tinh luyện, nhận ơn phước lành  [5]

Điêu ngoa, xảo trá thành danh,
Giàu sang vô tín, đều thành hư vô. [6]
Rồi ai cũng đến nấm mồ
Bon chen, khổ nhọc công lao dã tràng.

Trong Chúa, dù gặp gian nan,
Vẫn đầy hy vọng vững an muôn đời.
Ân sủng thương xót tuyệt vời,
Ta luôn mãn nguyện suốt đời tạm dung.

Ngày mai ta sẽ tương phùng, [7]
Với muôn dân thánh, để cùng hoan ca
Quyền năng vinh hiển Chúa Cha,
Cùng Chiên Con Thánh vang ra khắp trời.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Châm-ngôn 3:31

[2] Giê-rê-mi 1:4-5

[3] Châm-ngôn 3:31, 23:17 

[4] Ê-sai 55:9

[5] Xa-cha-ri 13:9

[6] Lu-ca 12:20 

[7] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16-17

Bình Luận:

You may also like