Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện Để Trở Nên Giống Như Chúa Giê-xu

Cầu Nguyện Để Trở Nên Giống Như Chúa Giê-xu

by Sưu Tầm
30 đọc

“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là Thánh.” – 1 Phi-e-rơ 1:15-16

Thưa Chúa,

Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng dựng nên toàn cõi vũ trụ, trong đó có con người chúng con!

Tạ ơn Ngài vì con được tạo nên cách đáng sợ lạ lùng ở trong nơi kín đáo. Ngài là Đấng nắm rõ thể chất vô hình của con. Cảm tạ ơn Cha vì tình yêu rất lớn và ân sủng quá đỗi Ngài ban cho mỗi chúng con, là những kẻ không xứng đáng.

Buổi sáng ngày hôm nay, con dạn dĩ, khiêm nhường đến trước Ngôi Thánh Ngài, dâng sự vinh hiển, cao trọng, tôn quý đời đời lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời, vì chỉ một mình Ngài xứng đáng được tôn trọng. Ngoài Ngài ra, chẳng có một Đấng nào khác.

Tạ ơn Chúa Giê-xu vì Ngài chính là tấm gương hoàn hảo của con, Thầy Tế Lễ Cả Thượng Phẩm, Của Lễ hoàn hảo không tì vít của Đức Chúa Trời. Cuộc đời Ngài đã bày tỏ trọn vẹn tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời, sự nhân từ, hiền lành, nhu mì, khiêm nhường và nhịn nhục cho đến chết, để cứu chuộc chúng con.

Giê-xu ơi, con khao khát được trở nên giống như Ngài. Con khao khát nhận được sự biến đổi của Thần Linh Ngài, Đấng đang sống trong con. Cầu xin Thần Chúa thay đổi con, khiến con trở nên tầm thước, vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. Để con không như con trẻ, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc hoặc lay động (Ê-phê-sô 4:13-14). Nguyện không chỉ môi miệng con làm chứng về Chúa, nhưng trọn đời con sẽ sống một đời sống có Đấng Christ làm chủ – một đời sống bày tỏ hình ảnh một Đấng Sống Chân Thật, Nhân Từ và đầy ơn thương xót ra cho thiên hạ đều thấy. 

Xin ban cho con trái tim của Ngài, trái tim đầy dẫy tình yêu thương chẳng hề gian dối, giúp con sẵn sàng yêu và tha thứ cho những người khác giống như chính Ngài đã làm cho con. Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được (1 Giăng 4:20).

Cha ơi, dù trong đời sống này có những lúc con chẳng thể tránh khỏi sự trồi sụt, yếu đuối, nhưng nguyện chính Chúa Giê-xu – nền tảng Đức tin của con, giúp con đâm rễ sâu trong mối quan hệ mật thiết với Ngài liên tục mỗi ngày và giữ trọn đức tin của con cho đến cuối cùng.

Chính Chúa Giê-xu đã vâng phục Đức Chúa Cha thể nào, cũng hãy khiến con sống vâng phục thể ấy. Xin ban cho con sự khôn ngoan và sức lực Ngài, không chỉ để con sống trong đời này nhưng khiến con trở thành người đầy tớ ngay lành, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Để dù ở bất kể địa vị nào, lòng con sẽ khiêm nhường, sẵn sàng hầu việc như cách Chúa Giê-xu đã hầu việc.

Xin ban cho con một tấm lòng ngay thẳng và chân thật trước mặt Ngài. Nguyện Danh Chúa được vinh hiển qua cuộc đời con.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen!

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com    

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like