Home Tin Lành Sách Những Người Biết Chúa Giê-Xu

Sách Những Người Biết Chúa Giê-Xu

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Cách Sử Dụng Và Giảng Dạy Sách “Những Người Biết Chúa Giê-su”

Loạt bài học Kinh Thánh, Những Người Biết Chúa Giê-su, đã được sử dụng rất thành công. Có nhiều lý do cho sự thành công này. Mỗi bài học dựa trên câu truyện thực, sống động rút ra từ trong Kinh Thánh; học viên được giúp để khám phá ra những lẽ thật cho chính mình. Phần tự đánh giá cuối bài năm và sáu được đưa ra theo cách giúp học viên đối diện và ý thức sự mời gọi của Phúc Âm trong việc tin nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa và Chúa, hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi cá nhân, không hề có sự thúc ép nào.

CÁCH GIẢNG DẠY: Bí quyết giảng dạy loạt bài học này là giúp học viên tự khám phá ra những lẽ thật cho chính họ. Một học viên được mời đọc đoạn Kinh Thánh, một học viên khác đọc đoạn khác, người khác sẽ đọc câu Kinh Thánh có in trong bài học, một người khác được yêu cầu đọc câu hỏi với phần lựa chọn. “Câu trả lời của bạn là gì?” Mỗi học viên được yêu cầu đọc ra câu trả lời của riêng mình. Người hướng dẫn có thể hỏi, “Chúng ta có đồng ý về câu trả lời không?” và tiếp tục học đến câu Kinh Thánh kế tiếp.

Nếu môt người trả lời sai thì sao? Đừng ngạc nhiên và bộc lộ rằng đó là câu trả lời sai. Người hướng dẫn có thể nói “Chúng ta có những nhận định khác nhau, hãy cùng đọc lại lại câu Kinh Thánh một lần nữa xem, sau đó hãy chọn ra câu trả lời đúng nhất và cho biết tại sao.” Cả nhóm sẽ cùng sửa câu trả lời sai. Điều này cho thấy lớp học có thẩm quyền chứ không phải là giáo viên.

Trình tự luôn luôn như sau: (1) Học viên đọc lớn câu Kinh Thánh, (2) người kế tiếp đọc câu hỏi và phần lựa chọn câu trả lời, (3) giáo viên yêu cầu mỗi học viên đánh dấu câu trả lời của mình trong khi đọc lại câu Kinh Thánh, (4) mỗi học viên đọc câu trả lời của mình. Sau đó cả nhóm qua câu kế tiếp.

Giáo viên không nói nhiều hoặc giải thích nhiều. Đơn giản chỉ làm công việc hướng dẫn, khích lệ học viên tìm ra câu trả lời đúng. Khi thực sự có vấn đề cần được giải thích, giáo viên nên làm rõ trong cách đơn giản và không giả định trước.

Đối với những người có trở ngại trong việc đọc thì cũng không yêu cầu phải đọc nhưng vẫn cần được khích lệ đáp ứng trong các câu trả lời.

NỘI DUNG: (Click vào từng bài học để xem chi tiết)

Bài 1 Giăng Báp-tít

Bài 2 Người Đàn Bà Sa-ma-ri

Bài 3 Đoàn Dân Đói Bụng

Bài 4 Người Mù Từ Thuở Mới Sinh

Bài 5 Ni-cô-đem, Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo

Bài 6 Những Môn Đồ Không Tin

Church Starts International 

GOSPEL FOR VIETNAM

goodnewsforvietnam@gmail.com

Bình Luận:

You may also like