Home Chuyên Đề Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Năm (Phần 1)

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Năm (Phần 1)

by Hong An
30 đọc

“Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đáng có thanh gươm nhọn hai lưỡi: Ta biết nơi ngươi ở; đó là ngôi của quỷ Sa-tan; ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta; dầu trong những ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở. Nhưng ta có điều quở trách các ngươi…” – Khải-huyền 2:12-14a

Trong một vài bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh – ví dụ như trong bản New King James – từ “And” ở khởi đầu của thư đóng vai trò liên kết cả bảy bức thư lại với nhau, giống như bảy viên ngọc trong một chuỗi vòng. Và giờ thì là lá thư gửi đến cho Hội Thánh Bẹt-găm, một trung tâm đại học thời cổ đại. Thư viện lớn nhất của thế giới cổ đại, chưa kể một cái khác ở thành Alexandria, đã nằm ở khu vực này với hơn 250.000 cuộn sách bằng giấy da (từ “parchment” – giấy da – được bắt nguồn từ Bẹt-găm).

Đã có một ngôi đền dành riêng để thờ Asclepius, một vị thần về y khoa trong thần thoại Hy-lạp (‘Aesculapis’ chính là biểu tượng con rắng quấn chặt của ngành y). Ngôi đền này nổi tiếng với kiến thức y học tuyệt vời được sở hữu bởi các linh mục và được bắt nguồn từ thần rắn. Có một chiếc bàn thờ khổng lồ dành cho vị thần đứng đầu của Hy-lạp, thần Zeus, hiện đang được trưng bày trong bảo tàng Pergamon ở Berlin, Đức.

Đây là thành phố đầu tiên ở Châu Á công khai ủng hộ Giáo phái Hoàng đế. Một ngôi đền đã được dâng dành riêng cho thần Augustus và Nữ thần Roma vào năm 29 trước Công Nguyên. Không cần phải nói, sống trong thành phố với bầu không khí tâm linh đen tối như vậy đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho những người theo Chúa Giê-xu. Đó không phải là một trung tâm thương mại, mà là một trung tâm khoa học, tôn giáo và chính trị, của văn hóa Hy-lạp tinh vi phức tạp thuộc chủ nghĩa nhân văn cao quý – Hellenism, như cách nó được gọi, dù bề ngoài rất tinh tế, nhưng bên trong đầy sự độc ác và căm thù chống lại các Cơ Đốc Nhân. Đấng Christ phán rằng “Ta biết nơi ngươi ở; đó là ngôi của quỷ Sa-tan”. Đây chính là cách mà Ngài đã mô tả nơi tinh vi này, Bẹt-găm.

Hội Thánh có thể trở thành một Nhà hội của quỷ Sa-tan; và thế giới, tuy văn minh, nhưng cũng có thể là ngai của Sa-tan. Thật vậy, ma quỷ cai trị các vương quốc trên đất này. Hắn đã có thể trao “toàn bộ các vương quốc ở thế gian” cho Đấng Christ khi hắn cám dỗ Ngài trong đồng vắng. Ma-thi-ơ 4:8-11 chép “Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.”

Quyền lực của thần dữ, sức mạnh của sự tối tăm, dường như đứng sau các cơ quan chính trị ở một số chỗ trong Kinh Thánh. Thiên sứ, người được phép đem đến cho Đa-ni-ên sự bày tỏ về tương lai của dân tộc ông, đã bị hoàng tử của Vương quốc Ba-tư chống lại trong hai mươi mốt ngày. Chỉ khi Thiên sứ Mi-chên đến trợ giúp thiên sứ kia mới có thể vượt qua được để đem khải tượng đó đến cho Đa-ni-ên, thậm chí thiên sứ kia đã rời đi ngay khi Đa-ni-ên bắt đầu cầu nguyện. Thiên sứ sau đó đã phải quay trở lại để tiếp tục chiến đấu với ‘hoàng tử của Ba-tư’, và biết rằng ‘hoàn tử Hy-lạp’ sẽ đến, sách Đa-ni-ên đoạn 10. Mi-chên là thiên sứ được gọi tên rõ ràng, người đứng cùng với dân Israel ở trên các tầng trời. Trong Đa-ni-ên 12:1-2 chép “Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chổi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.”

Tuy nhiên, sự phán xét sẽ đánh diệt quyền lực của bóng tối – sự phán xét ra từ miệng Đấng Christ: là Lời sắc như thanh gươm hai lưỡi, sẽ tiêu diệt Anti-Christ, như Sứ đồ Phao-lô đã nói trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8 “Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Jêsus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến.” Cũng như Giăng đã nói trong Khải-huyền 1:16. Và hiện nay, thanh gươm hai lưỡi bén này được hướng đến một Hội Thánh đã trở nên cởi mở, mở cửa, dễ tiệp cận và yếu đuối trong chính thái độ của họ đối với lối sống của dân ngoại.

Nhưng cũng thật là một sự yên ủi khi biết rằng Chúa Giê-xu biết chúng ta sống ở đâu, và Ngài biết rằng đời sống của chúng ta khó nhọc thể nào và chúng ta bị bao vây bởi những quyền lực của sự dữ ra sao. Ngài nhìn tháy bạn trong chính những thử thách khó khăn nhất, và biết bạn một cách rõ ràng. Ngài ở rất gần bạn và yêu bạn. Và Ngài luôn sẵn lòng đưa bạn vượt qua.

Nhưng, Ngài quan sát Hội Thánh của Ngài trong thế gian này cũng như cùng với những gì thuộc về văn hóa, triết học ngoại giáo, tuy nhiên nền văn hóa tinh vi và đóng gói khoa học mà họ bày tỏ chính mình. Và Ngài cực lực phản đối điều đó. Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo đã có sự va chạm mạnh mẽ với Hellenism – Chủ nghĩa nhân văn của Hy-lạp (với vỏ bọc bề ngoài tinh tế còn bên trong đầy sự gian ác chống đối lại Cơ Đốc giáo), trong đó con người chiếm vị trí trung tâm thay vì Thiên Chúa.

“Nhưng ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta; dầu trong những ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở. Nhưng ta có điều quở trách các ngươi: Vì tại đó, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loại.” – Khải-huyền 2:13b-14.

An-ti-ba, người tử đạo, được xưng tên ở đây. Tên của ông ta có nghĩa là : ‘chống lại mọi thứ’. Đây rõ ràng là một sự ấn tượng mà ông đã đem đến trong cương vị là một cơ đốc nhân chống lại tất cả mọi điều (gian ác, sai trật). Phải, An-ti-ba đã không bão hòa vào với đám đông. Ông đã dám đứng một mình, không tuân theo đa số những hành vi sai trái như trong sách Xuất Ê-díp-tô ký 23:2 nói “Ngươi chớ hùa đảng đông đặng làm quấy; khi ngươi làm chứng trong việc kiện-cáo, chớ nên trở theo bên phe đông mà phạm sự công-bình.” An-ti-ba đã bị cáo buộc trong phiên tòa xét xử của mình: “Cả thế giới chống lại ông!” và ông cũng bị cho là đã trả lời rằng: “Tôi chống lại cả thế giới”. An-ti-ba thật đã sống trên đất này (Xem Rô-ma 12:2; Ga-la-ti 6:14; 1 Cô-rinh-tô 4:11-13; Gia-cơ 4:4; 1 Giăng 2:15-17 và 3:1) nhưng ông đã không hề cảm thấy rằng mình đang ở nhà trong thế giới tạm này, không giống như Đê-ma. 2 Ti-mô-thê 4:10 “…vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy…” Phao-lô nói.

Tuy nhiên, sự chống đối lại tất cả mọi thứ – không phải là đặc điểm của Cơ Đốc nhân chân chính trên thế giới. Việc là một người làm chứng trung thành chính là đặc điểm của một Cơ Đốc nhân chân chính. Ma-thi-ơ 10:32-33 chép “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.” Và 2 Ti-mô-thê 2:1-2 “Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.”

(Còn tiếp)

Tác giả: Willem J.J. Glashouwer – Christians for Israel International

Dịch & Biên tập: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

*Vui lòng bấm vào link để đọc bài trước: https://hoithanh.com/55925/sach-khai-huyen-hay-viet-lan-thu-tu-phan-cuoi.html

Bình Luận:

You may also like