Home Chuyên Đề Chữa Lành Đứa Trẻ Bên Trong Bạn – Phần 2: Nguyên chỉ của Đức Chúa Trời

Chữa Lành Đứa Trẻ Bên Trong Bạn – Phần 2: Nguyên chỉ của Đức Chúa Trời

by AdrianChua
30 đọc

Tình yêu của Chúa vô cùng tuyệt hảo, vô điều kiện và thuần khiết. Ý định ban đầu của Ngài là dùng cha mẹ để bày tỏ tình yêu của Chúa đối với mỗi một chúng ta và qua đó giúp chúng ta học biết về tấm lòng Cha Thiên thượng, về tình yêu của Chúa, sự chăm nom, dịu dàng, sự cung ứng đủ đầy và ân điển vô lượng của Ngài,… Bên cạnh đó, được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ là đặc ân mà qua đó chúng ta có thể học cách tin tưởng vào các mối liên hệ và có sự gắn bó mật thiết, lành mạnh với các mối liên hệ đó, cũng như trưởng thành toàn diện về mặt thể chất, cảm xúc và thuộc linh.

Một gia đình lành mạnh là gia đình sống thuận phục theo chương trình tốt lành Đức Chúa Trời đã hoạch định cho hôn nhân và gia đình từ ban đầu. Ở đó, mỗi mội thành viên đều được bày tỏ chính mình, được chấp nhận con người thật và được yêu thương bởi một tình yêu vô điều kiện.

Bên cạnh đó, một gia đình vững mạnh còn là gia đình mà mỗi thành viên đều giữ cam kết với nhau, bắt đầu từ người phối ngẫu đến từng thành viên trong gia đình qua từng giai đoạn phát triển. Cách tốt nhất để cha mẹ bày tỏ tình yêu với con cái trước hết là bày tỏ tình yêu với nhau. Một đời sống hôn nhân rối loạn sẽ dẫn đến một gia đình rối loạn, và một gia đình rối loạn sẽ làm rối loạn đến từng cá nhân để rồi cuối cùng dẫn đến một xã hội rối loạn. Cũng vậy, mẹ Teresa từng có một câu nói nổi tiếng rằng: “Nếu muốn thay đổi thế giới, hãy trở về nhà và yêu thương gia đình mình”.

Hơn nữa, gia đình vững mạnh là gia đình dành thời gian cùng nhau. Thực tế thì sự cam kết chính là chủ động chia sẻ thời gian với nhau và cùng nhau trải qua khoảng thời gian đó như một gia đình thật sự. Tuy nhiên, chất lượng thì chưa đủ, phải cần cả số lượng thời gian dành cho nhau.

Thêm vào đó, gia đình vững mạnh còn là gia đình mà ở đó các thành viên có thể bày tỏ và giao tiếp cách cởi mở, chân thành với nhau cũng như thẳng thắn tỏ bày lẽ thật trong yêu thương và yêu nhau bằng tình yêu quảng đại, vô điều kiện. Tuy nhiên, họ cũng phải trải qua những giai đoạn khủng hoảng như bao gia đình khác, chỉ là họ có khả năng giải quyết mọi vấn đề, xung đột ấy trong sự tin kính Chúa qua cách hành xử đúng đắn bởi chính sức mạnh tình yêu lớn lao họ dành cho nhau. Một gia đình vững mạnh còn thường xuyên khẳng định tình yêu dành cho nhau. Họ thường đánh giá cao và bày tỏ tình cảm cho các thành viên khác, họ dành những lời khen chân thành và gây dựng tình cảm với các thành viên còn lại.

Dịch: Someone

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like