Home Văn Phẩm Bài thơ: Đắc thắng trong Chúa

Bài thơ: Đắc thắng trong Chúa

by Thanh Hữu
30 đọc

Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài. (Khải-huyền 3:21)

Hơn thua thắng bại trong đời,
Chỉ là gió thoảng sương rơi sáng chiều.
Tháng năm trần thế bao nhiêu,
Mọi sự rồi sẽ tàn theo bụi trần.

Sa-lô-môn bậc vĩ nhân,
Khôn ngoan giàu có phước ân từ trời.
Tiếc thay khi đến cuối đời,
Quên ơn, bỏ Chúa đến thời buồn đau.

Sau-lơ dù được xức dầu,
Làm vua Do Thái ít lâu bỏ Ngài
Để rồi giặc giả thiên tai,
Cha, con tử trận bi ai vô cùng.

Ta nên tin Chúa thủy chung,
Quyết tâm đứng vững nghìn trùng khó khăn.
Dù cho thử thách bủa giăng,
Một lòng trung tín khăng khăng theo Ngài.

Gióp bị hoạn nạn bi ai,
Mười con đều chết gia tài tiêu tan.
Bịnh tật đau đớn vô vàn,
Quyết tin cậy Chúa không than vãn gì.

Thời gian thử thách qua đi,
Ông đã đắc thắng cuộc thi huy hoàng.
Chúa cho lại được giàu sang,
Tài sản gấp bội, con đàn như xưa.

Đắc thắng ở cuối cuộc đua,
Mới là đắc thắng của Vua thiên đàng.
Hơn thua ngắn hạn trần gian,
Chỉ là gió thoảng sương tan mỗi ngày.

Quyết tâm để Chúa cầm tay,
Giúp ta đắc thắng triển khai linh quyền.
Đắc thắng bao nỗi truân chuyên,
Đắc thắng cám dỗ thường xuyên hại mình.

Đắc thắng quyền lực ác linh,
Đắc thắng triết thuyết văn minh vô thần.
Đắc thắng vô tín, vong ân,
Thắng cả bệnh tật. Hồn thân an bình.

Bao lâu còn bước linh trình,
Bấy lâu mãn nguyện tôn vinh Chúa Trời.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2019

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like