Home Tin Lành Tin Nơi Quyền Năng Của Chúa

Tin Nơi Quyền Năng Của Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hàng tỷ, hàng tỷ người đã không thể làm được, dù họ có hiệp lực lại với nhau để vượt qua sức quyến rũ của tội lỗi. Cộng thêm tất cả những người chưa được sinh ra nữa cũng vô vọng.

Mọi người không thể, nhưng có một Đấng có thể.

Đó chính là năng quyền phục sinh của Chúa Giê-xu Christ- một năng quyền có thể chiến thắng mọi thất bại thuộc linh, mọi tội lỗi, mọi sự yếu đuối. Thật vậy, khi Đấng Christ sống lại từ kẻ chết, Ngài đã bày tỏ một năng quyền mạnh mẽ đủ để quét sạch những bức tường của địa ngục và chuộc lại những linh hồn nào tin cậy nơi Ngài. Điều chúng ta không đủ sức làm, thì Đấng Christ đủ quyền năng để hoàn tất cho những ai tin Ngài.

Năng quyền của Đức Chúa Trời trải rộng ra trên cả thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Đó là một năng quyền vượt xa những gì chúng ta có thể hình dung được. Tuy nhiên, điều còn ấn tượng hơn đó chính là Đức Chúa Trời sẵn sàng và mong muốn chia xẻ năng quyền đó cho tất cả chúng ta.

Ngọc Hiền dịch từ Đức Chúa Trời chúng ta đang tìm kiếm bởi Bill Hybelsjesusholdmyhand

Believe in His power

The power to break out of your sin alone seemed unlikely enough, but the thought that there could be enough spiritual power to completely obliterate the choke hold of every sin that would ever be committed by anyone who ever lived sounds beyond comprehension. Billions and billions of people were not able, even by pooling their power together, to overcome the lure of all these sins. Every person who has ever lived added to, rather than subtracted from, the pole.

Everyone, that is, except for One.

That’s the power of the resurrection of Jesus Christ –a power that could overcome every spiritual failing, every sin, every weakness, in one explosive act. When Christ rose from the dead, He displayed enough raw power literally to blow apart the prison walls of hell and buy back those souls who would trust in Him. What we are powerless to do in our own lives, Christ was powerful enough to accomplish for everyone who would believe.

God’s power thus extends over the physical world and the spiritual world. It is a power that is beyond what any of us can imagine. What’s even more impressive, however, is that God is willing and anxious to share His power with us.

The God You’re Looking For by Bill Hybels
Gửi những thắc mắc của bạn về Đức tin nơi Chúa Giê-xu hoặc cần sự giúp đỡ thêm xin gửi đến: tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like